FAQ - Veelgestelde vragen

Hospitalisatie

Ik werd in het ziekenhuis opgenomen, ik heb mijn Medi-Card® voorgelegd, maar ik verloor het opnameformulier dat ik kreeg. Wat moet ik nu doen?Zijn de pruikkosten vergoed in het kader van een kankerbehandeling ?Hoe worden de medische kosten vergoed in geval van orgaantransplantatie ?Wat is het verschil tussen franchise en persoonlijke bijdrage ?Worden kosten voor vroedvrouw gedekt ?Toon meer

Mijn contract beheren

Hoe kan ik na mijn vertrek bij mijn werkgever mijn collectieve gezondheidsverzekering toch verderzetten?Ik wil graag de betalingswijze van mijn premie aanpassen. Hoe ga ik te werk?Ik wil graag het bedrag van mijn vrijstelling of mijn persoonlijke bijdrage aanpassen. Kan dat?Ik wil graag een kopie ontvangen van het vervaldagbericht van mijn polis. Hoe ga ik te werk?Ik wil graag de periodiciteit van mijn premiebetalingen aanpassen. Kan dat, en zo ja, tegen welke kost?Toon meer

Mijn kosten beheren

Hoe werkt de terugbetaling van mijn apothekersbriefjes?Hoe kan ik mijn medische kosten indienen?Mijn vervaldagbericht vermeldt acquisitiekosten en administratiekosten. Wat zijn die kosten? Verhogen ze mijn premie? Kan DKV mijn verzekeringspremie of mijn vrijstelling indexeren?Ik ben verzekerd via mijn werkgever, maar ik verlaat binnenkort mijn bedrijf. Hoe kan ik nog een hospitalisatieverzekering afsluiten ?Toon meer

Andere / GDPR

Premieverhoging 2018 : Wordt deze tariefverhoging eenzijdig door de DKV aan haar klanten opgelegd? Premieverhoging 2018 : wat moeten klanten doen als ze hun contract willen beëindigen?Premieverhoging 2018 : hoe rechtvaardigt DKV de recente nieuwe tariefverhoging?Ik heb mijn bedrijf verlaten en wacht op de registratie van mijn aanvraag voor vervolg van mijn collectieve verzekering op individuele basis. Wat gebeurt er als er iets met mij gebeurt ?Wat zijn mijn voordelen als DKV-klant ?Toon meer