Zoeken

Artikel
DKV Belgium, specialist op het vlak van private ziekteverzekeringen , komt tegemoet aan toenemende medische kosten en nieuwe trends. De medische kosten nemen jaarlijks toe, samen met de ereloon- en kamersupplementen in een éénpersoonskamer bij …
Eenvoudige pagina
1 Mijn verblijf voorbereiden Lees meer Het belangrijkste aspect van je hospitalisatie is de keuze van het ziekenhuis. Je kan via de DKV App het dichtstbijzijnde ziekenhuis in jouw buurt vinden, samen met de contactgegevens. Eens je je keuze hebt gemaakt, …
Artikel
Om een (bijkomende) terugbetaling voor geneesmiddelen te krijgen via de hospitalisatieverzekering en de verzekering ambulante kosten, moeten heel wat patiënten voortaan geen papieren attest meer opsturen naar hun verzekeraar. Dat “BVAC-attest” kan vanaf 1 …
Artikel
Rekening houdend met de recente evolutie in de ziekenhuiskosten heeft de Nationale Bank van België, de regulator van de verzekeringsmaatschappijen, aan DKV, de marktleider in België inzake aanvullende ziekteverzekeringen, een tariefaanpassing van sommige …
Lifecycle
Dat is zelfs een wettelijk recht. Je werkgever is verplicht je hiervan op de hoogte te brengen binnen de 30 dagen na het verlies van het voordeel van je collectieve verzekering. Je hoeft geen medische vragenlijst in te vullen en het maakt niet uit welke …
Lifecycle
Waarom een hospitalisatieverzekering? Denk even na over dit scenario. Je hebt een ongeval en komt in het ziekenhuis terecht. Wie betaalt dat? Je mutualiteit neemt de wettelijke terugbetaling voor haar rekening. Wat overblijft dien je zelf te betalen. Als …
Lifecycle
Dat is zeker het geval als je over een DKV-hospitalisatieverzekering beschikt, want daarin is  DKV Assistance geïntegreerd, onze bijstand voor verzekerden die niet gedomicilieerd zijn in het land waar ze dringende medische hulp nodig hebben. De …
Lifecycle
Er zijn twee mogelijkheden: Je had een collectieve hospitalisatieverzekering bij je werkgever: je werkgever is verplicht je op de hoogte te brengen van je mogelijkheid om individueel de verzekering verder te zetten en dit binnen de 30 dagen van het …
Lifecycle
Als je je collectieve hospitalisatieverzekering verliest door uitdiensttreding, echtscheiding, vertrek uit de ouderlijke woonst, ontslag of pensioen, hebben jij en ook de inwonende gezinsleden die aangesloten zijn bij je collectieve verzekering het recht …
Lifecycle
Ziekenhuisopnames in België zijn al stresserend, maar in het buitenland nog veel meer. De communicatie verloopt moeilijker, de zorgen worden niet verstrekt zoals je dat gewoon bent, de benodigde geneesmiddelen of hulpmiddelen zijn niet altijd aanwezig, …  …