Faq

Wat is er gedekt bij een ski-ongeval?

Bij een ski-ongeval (of een ander ongeval in het buitenland) kunnen verschillende elementen gedekt zijn:
- Indien het ongeval zelf tot een ziekenhuisopname in het buitenland leidt en je een hospitalisatieverzekering hebt, zal DKV Assistance je ziekenhuisfactuur rechtstreeks aan het ziekenhuis betalen. Voorwaarde is wel dat je DKV Assistance binnen de 24 u na opname informeert. Het nummer van de noodcentrale van DKV Assistance vind je op je Medi-Card® of in je DKV App. Indien nodig en goedgekeurd door DKV Assistance en de plaatselijke behandelende geneesheer wordt je repatriëring ook georganiseerd en vergoed.

De gewaarborgde prestaties in het kader van bijstand in het buitenland zijn geldig in de territoriale limieten die vastgesteld zijn in je hospitalisatieverzekering. Raadpleeg je polis of neem contact op met je verzekeringstussenpersoon om erachter te komen in welke landen je in het buitenland gedekt bent.

Indien je via je werkgever gedekt wordt, neem dan contact op met je personeelsdienst om te weten te komen in welke landen je verzekerd bent.
- Een ski-ongeval kan ook leiden tot arbeidsongeschiktheid. Deze situatie wordt gedekt door onze verzekering gewaarborgd inkomen, eventueel aangevuld met de optie Plan Business dat een deel van je vaste professionele uitgaven voor zijn rekening neemt.
We raden je aan om deze opties voor je vertrek te bespreken met de verzekeringstussenpersoon of met DKV.

Goed om te weten: indien je bij terugkeer in België zorgbehoevend bent, kan DKV Home Care nuttig zijn. Afhankelijk van je plan heb je recht op huishoudhulp of kinderoppas op voorwaarde dat je het verzoek binnen de 72 uur na het ontslag van het ziekenhuis indient.