Faq

Kan mijn premie verhoogd worden?

De premie van een individuele verzekeringspolis kan door DKV op verschillende manieren verhoogd worden, zoals bepaald in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden.

- De premie van een individuele verzekeringspolis kan geïndexeerd worden volgens de consumptieprijsindex van de maand juni van het voorgaande kalenderjaar zoals bepaald in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden en dit op de jaarlijkse vervaldatum van het contract. Indien de medische index de consumtieprijsindex echter overschrijdt, dan kan de premie verhoogd worden met de medische index.

- Daarnaast legt de Nationale Bank van België (NBB) sinds 2017 een jaarlijkse tariefverhoging op, die geldt voor alle bestaande en nieuwe individuele contracten. Die tariefverhoging bedraagt:

  • 1,1% voor de contracten van het type IS2000; 
  • Voor de waarborgen IS/IS+/IS+ Zware Ziekten wordt 1,43% toegepast vanaf 01/09/2023, zoals beslist door de NBB op 20/06/2023 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24/07/2023;
  • Voor de waarborgen A2/A2+ afgesloten tot 31/08/2017 wordt de 1% vanaf 01/09/2023 niet meer toegepast, zoals beslist door de NBB op 13/09/2022 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14/11/2022.

De exacte premie, na indexatie en tariefverhoging door de NBB, wordt vermeld op het jaarlijks vervaldagbericht, dat je van DKV ontvangt. Deze prijsaanpassing gaat in op de hoofdvervaldag van het contract.

- De premie van een individuele verzekeringspolis kan ook aangepast worden op het ogenblik dat men verandert van leeftijdscategorie die van toepassing is op de verzekerde op de jaarlijkse vervaldag. Hierbij is er een onderscheid naargelang het type polis:

  • Bij polissen zoals IS2000, Horizon, Plan A2 (+), Plan Z, Plan Tandzorg wordt er met twee leeftijdscategorieën gewerkt: een categorie 0-19 jaar en een categorie > 20 jaar. Dit wil zeggen dat verzekerden die voor hun 19 jaar zijn aangesloten, de premie betalen voor de leeftijdscategorie “0-19”. Vanaf de jaarlijkse vervaldag na hun 19e verjaardag betalen ze de premie voor de leeftijdscategorie “20”. Deze premie blijft tijdens de verdere looptijd van het contract ongewijzigd.
  • Bij alle andere polissen (voornamelijk DKV Hospi Flexi, DKV Hospi Select, DKV Medi Pack, DKV Smile, DKV Daily, ...) wordt er met meerdere leeftijdscategorieën gewerkt (0-19, 20-24, 25-29, 30-34, …). Dit wil zeggen dat verzekerden de premie betalen die bepaald is voor de leeftijdscategorie waarin ze zich bevinden op de jaarlijkse vervaldag. Deze premie zal tijdens de verdere looptijd van het contract steeds aangepast worden naargelang de bereikte leeftijdscategorie op de jaarlijkse vervaldag. Het overzicht met alle leeftijdscategorieën en de daaraan verbonden premies, vind je terug op dkv.be bij de documenten van elk type verzekering.