baby

DKV zet zich in voor een betere toekomst

« Nadenken over onze sociale bijdrage moet deel uitmaken van de strategie van elk bedrijf. Bij DKV, als toonaangevende Belgische zorgverzekeraar, integreren we deze verantwoordelijkheid in alle dimensies van onze activiteiten en waardeketen. Het is onze plicht om verder te kijken dan verzekeringen, om onze energie en expertise ten dienste te stellen van een beter leven in de gemeenschap. Deze inspanningen sluiten ook aan bij de ambities van onze aandeelhouders ERGO Group en Munich Re, die sterke ambities hebben in alle dimensies van duurzaamheid. »

Ruth Verstraete

Chief Executive Officer van DKV Belgium

Omdat onze toekomst vandaag begint

Als verzekeraar moeten we een langetermijnvisie hebben, dus we denken altijd aan de toekomst. Elke dag denken we na over wat DKV kan doen voor het milieu en de samenleving.  Wij werken op duurzame wijze, zetten ons in voor milieu- en klimaatbescherming, creëren een goede werksfeer voor onze medewerkers en zetten ons in voor anderen.

 

Samen meerwaarde creëren - een gezamenlijke ambitie van de hele Munich Re Group en DKV

Verantwoord handelen en tegelijkertijd toegevoegde waarde creëren voor de groep en de samenleving is het leidende beginsel voor Munich Re en DKV.

Zoals alle groepsonderdelen wereldwijd hebben wij de strategie van DKV op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen gebaseerd op gedeelde waarden. Dit betekent dat wij in onze bedrijfsactiviteiten economische en sociale vooruitgang willen combineren om de mondiale uitdagingen aan te gaan die alleen door samenwerking kunnen worden opgelost. Wij vertrouwen op de dialoog met belanghebbenden in de samenleving en op samenwerking met erkende partners voor duurzame ontwikkeling, lokaal voor DKV en wereldwijd voor de Munich Re Group.

Wat betekent dit concreet?

Lees meer over de verschillende acties van DKV in het DKV Duurzaamheid factbook 2023.

Dit verslag laat zien hoe wij op alle voor onze organisatie relevante ESG-gebieden de weg naar een steeds duurzamere toekomst zijn ingeslagen.