Faq

Wordt mijn Medi-Card® meteen gedeblokkeerd wanneer ik mijn achterstand betaald heb?

Je Medi-Card® wordt de dag na ontvangst van alle te late betalingen automatisch opnieuw geactiveerd.

Afhankelijk van de verwerkingstermijn tussen banken, eventuele feestdagen inbegrepen, enz… is het echter mogelijk dat de ontvangst van uw betaling enkele dagen in beslag neemt.