Faq

Ik ben werkonbekwaam. Wat moet ik doen?

Indien je een verzekering van het type Gewaarborgd Inkomen / Inkomensverlies hebt en je raakt door een ongeval werkonbekwaam, moet een schadeaangifteformulier (S28/2) deels door jezelf, deels door een dokter ingevuld worden. Op het schadeaangifteformulier staat duidelijk vermeld welke rubriek door wie moet ingevuld worden.

De aangifte moet je binnen de 5 dagen na het optreden van de arbeidsongeschiktheid indienen. Wanneer dat onmogelijk is en je je aangifte laattijdig indient, gelieve dan de redenen hiervoor mee te delen.

Het volledig ingevulde schadeaangifteformulier kun je via My DKV of met de post indienen met vermelding van je polisnummer.

Gelieve ook alle medische verslagen in verband met jouw arbeidsongeschiktheid bij te voegen, zodat onze raadsgeneesheer over een zo compleet mogelijk medisch dossier beschikt.

Vergeet ook niet bij verlenging van je arbeidsongeschiktheid ons binnen de 5 dagen in te lichten door middel van een medisch attest opgesteld door de behandelende arts of huisarts. Op dit attest moet zowel de duur van de verlenging als het arbeidsongeschiktheidspercentage vermeld worden.