Un homme réfléchissant à son bureau

Ik ga (bijna) met pensioen

Het is zover: eindelijk kun je genieten van een welverdiend pensioen!

Aangezien je via je werkgever verzekerd bent, dan betekent dit dat je collectieve gezondheidsverzekering wordt stopgezet op het moment van je uitdiensttreding.

Zowel jij - als je inwonende gezinsleden die aangesloten zijn in je collectieve gezondheidsverzekering - hebben in dat geval het recht om de collectieve gezondheidsverzekering individueel - geheel of gedeeltelijk - verder te zetten.

Je werkgever moet je binnen de maand na je vertrek inlichten dat je de collectieve gezondheidsverzekering in een gelijksoortige individuele verzekering kunt omzetten (zoals bepaald in de Wet Verwilghen). Hieraan zijn twee voorwaarden verbonden:

  • Je moet minstens twee jaar onafgebroken aangesloten geweest zijn in een gelijksoortige gezondheidsverzekering (collectief of individueel);
  • Je moet DKV binnen de 105 dagen na het einde van de collectieve verzekering op de hoogte brengen van je wens om de overeenkomst op individuele basis voort te zetten. Dit kan makkelijk en snel via ons contactformulier of via e-mail op offerte@dkv.be.  

Als je aan deze termijn van 105 dagen voldoet, gaat je individuele verzekering in op de einddatum van je collectieve verzekering. Na deze termijn van 105 dagen vervalt het recht op individuele voortzetting zonder medische vragenlijst.

Ben je minder dan twee jaar aangesloten geweest in een gezondheidsverzekering? Dan kan je één van onze verzekeringsproducten individueel onderschrijven. Bij het afsluiten zal je gevraagd worden een medische vragenlijst in te vullen. Hiervind je meer informatie over onze verschillende gezondheidsverzekeringen. Je kan uiteraard ook steeds contact opnemen met DKV of met je tussenpersoon.