Faq

Waarom worden sommige kosten in een ambulant plan betaald en andere in de pre/post hospitalisatieperiode?