Faq

Wat is een aanvullende tussenkomst door het ziekenfonds?

In België draagt elke burger bij in de financiering van de sociale zekerheid d.m.v. sociale bijdragen. Om van dit solidariteitsmechanisme te kunnen genieten, moet je een verplichte ziekteverzekering afsluiten en je inschrijven bij een verzekeringsorganisatie (ziekenfonds of Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsuitkering (HZIV) – voor zelfstandigen is dit een sociaal verzekeringsfonds).   

Met deze wettelijke ziekteverzekering heeft iedereen toegang tot medische verzorging en worden medische kosten geheel of gedeeltelijk terugbetaald. Het gaat onder andere om de kosten van medische raadplegingen, röntgenonderzoeken, analyses, ziekenhuisopnames, een aantal geneesmiddelen. Daarnaast zorgt de wettelijke ziekteverzekering ook voor enkele uitkeringen (arbeidsongeschiktheid, zwangerschap, enz.).

Als je aangesloten bent bij een ziekenfonds en dus een bijdrage betaalt, dan kun je ook genieten van een aanvullende tussenkomst. Deze bevat allerhande diensten en voordelen die worden aangeboden bovenop de verplichte ziekteverzekering, bv. tussenkomst bij orthodontie of tandprothesen1, de aankoop van een bril, alternatieve geneeswijzen, een sportabonnement. Deze diensten en voordelen variëren naargelang het ziekenfonds.

Let wel: deze aanvullende tussenkomst mag niet verward worden met de aanvullende verzekeringen die, mits een extra bijdrage, kunnen worden afgesloten bij het ziekenfonds.

Lees hier wie recht heeft op een aanvullende tussenkomst en hier wat je moet doen om van een aanvullende tussenkomst te genieten. 

Hebt u een DKV-tandverzekering? Dan vindt u hier enkele praktische richtlijnen omtrent het indienen van uw kosten voor tandzorg.