Faq

Worden kosten voor vroedvrouw gedekt ?

De prestaties van een vroedvrouw die door de wettelijke ziekteverzekering worden vergoed, worden in functie van hun aard (voor, tijdens of na een bevalling) voor zover zij zich voordoen tijdens de gedekte perioden en in functie van het onderschreven verzekeringsproduct vergoed.

Prestaties die niet door de wettelijke ziekteverzekering worden vergoed, worden niet door DKV gedekt want het betreft niet-medische verstrekkingen.