Faq

Nieuwe job: wat met je collectieve hospitalisatieverzekering?

Als je je collectieve gezondheidsverzekering verliest door uitdiensttreding, ontslag of pensioen, hebben jij en ook de inwonende gezinsleden die aangesloten zijn bij je collectieve verzekering het recht om deze individueel - geheel of gedeeltelijk - verder te zetten.

Je werkgever moet je binnen de maand na je vertrek inlichten dat je de collectieve verzekering in een gelijksoortige individuele verzekering kunt omzetten (zoals bepaald in de Wet Verwilghen). Hieraan zijn twee voorwaarden verbonden:

- Je moet minstens twee jaar onafgebroken aangesloten geweest zijn in een gelijksoortige gezondheidsverzekering (collectief of individueel);

- Je moet DKV binnen de 105 dagen na het einde van de collectieve verzekering op de hoogte brengen van je wens om de overeenkomst op individuele basis voort te zetten. Dit kan makkelijk en snel via ons contactformulier op dkv.be of via e-mail op offerte@dkv.be.  

Als je aan deze termijn van 105 dagen voldoet, gaat je individuele verzekering in op de einddatum van je collectieve verzekering. Na deze termijn van 105 dagen vervalt het recht op individuele voortzetting zonder medische vragenlijst.

Ben je minder dan twee jaar aangesloten geweest in een gezondheidsverzekering? Dan kan je één van onze verzekeringsproducten individueel onderschrijven. Bij het afsluiten zal je gevraagd worden een medische vragenlijst in te vullen. Hier vind je meer informatie over onze verschillende gezondheidsverzekeringen. Je kan uiteraard ook steeds contact opnemen met je tussenpersoon.