Faq

Premieverhoging 2017 : legt DKV deze nieuwe tariefverhoging eenzijdig op aan haar klanten?

Deze tariefverhoging werd gevraagd en opgelegd door de Nationale Bank van België. Daarnaast heeft ze slechts betrekking op een deel van onze overeenkomsten. Bovendien kan de meerderheid van de verzekerden de premieverhoging vermijden door het optrekken van de jaarlijkse vrijstelling met een vast jaarlijks bedrag. Zo behouden ze alle huidige garanties, ongeacht het aantal ziekenhuisopnames. Uiteraard is het voor een klant steeds mogelijk de overeenkomst op te zeggen.