Faq

Ik moet bevallen, heb ik recht op een éénpersoonskamer?

Ziekenhuisopnames voor bevallingen worden terugbetaald net als alle andere ziekenhuisopnames. De vergoeding hangt dus af van je hospitalisatieverzekering.
Bij DKV Hospi Select kan je een eenpersoonskamer kiezen binnen het netwerk van partnerziekenhuizen met betaling van een vaste bedrag (€ 176,13 of € 352,26 te bepalen bij het afsluiten van het verzekeringscontract) bij elke ziekenhuisopname. Bij DKV Hospi Flexi geldt voor eenpersoonskamers een persoonlijke bijdrage van € 176,13 per opname met ten minste één overnachting. Beide verzekeringen bieden een onbeperkte terugbetaling voor twee- of meerpersoonskamer, zoals de DKV Medi Pack. Bij collectieve verzekeringen via je werkgever neem je best vooraf contact op met de personeelsdienst, die je kan informeren.
Indien je een hospitalisatieverzekering onderschrijft wanneer je al zwanger bent, zal die zwangerschap uitgesloten worden omdat ze een al bestaande medische toestand is.

Als je gedekt wordt via je werkgever, neem dan contact op met je personeelsdienst om te weten te komen indien je al dan niet recht hebt op een éénpersoonskamer en op welke voorwaarden.