Faq

Wat is het verschil tussen franchise en persoonlijke bijdrage ?

De franchise of vrijstelling is het door de verzekerde te betalen forfaitair bedrag, eenmaal per verzekeringsjaar en per verzekerde, ongeacht het gekozen type kamer.

De persoonlijke bijdrage is het forfaitair bedrag dat de verzekerde moet betalen bij een ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer, toegepast voor elke hospitalisatie.

Als je via je werkgever verzekerd bent, gelden in de meeste gevallen de vrijstelling en persoonlijke bijdrage alleen als je ervoor kiest om in een eenpersoonskamer te verblijven.