Faq

Hoe kan ik mijn medische kosten indienen?

Je kan je kosten indienen op drie manieren:
1. DKV App: veruit de gemakkelijkste manier. Download en installeer de App in de Apple App Store of de Google Play Store. Registreer vervolgens in de App al de Medi-Cards® van je gezinsleden door de streepjescode in te scannen of de code manueel in te geven. De App is nu klaar om medische kosten te verwerken. Selecteer de functie Kosten indienen in het Hoofdmenu, selecteer de Medi-Card® van de juiste persoon en volg de aanwijzingen op het scherm. 
2. My DKV: je kan ook werken met de functie My DKV op onze website. Om toegang te hebben moet je je eerst registreren. Hierbij heb je je Medi-Card® nodig. Na bevestiging van je registratie kan je je medische kosten indienen via de upload-module van documenten.
3. Per post: je vindt onze gegevens terug op onze website. Om je ambulante zorgen sneller te kunnen verwerken vragen we dat je het document S/155 als voorblad gebruikt. Zo kunnen we het sneller koppelen aan je persoonlijk dossier.
Voor tandzorgkosten vragen we dat je het document ‘Bewijsstuk voor uitgevoerde behandeling(en)’ opvraagt bij uw behandelende tandarts. Opgelet, voor sommige prestaties (bijv. tandprothesekosten) is het belangrijk dat DKV de prestatie op voorhand heeft goedgekeurd. Raadpleeg de voorwaarden van je verzekeringsproducten vooraleer je naar de tandarts gaat!
Om een snellere terugbetaling te krijgen bevelen we aan om je kosten in te dienen via de DKV App of My DKV