Faq

Wordt kraamhulp terugbetaald?

Kraamhulp of kraamzorg is enkel gedekt onder volgende voorwaarden:

• Max. € 500 voor een thuisbevalling, een bevalling in een geboortehuis (enkel in de hospitalisatieverzekeringen DKV Hospi Essential, DKV Hospi Comfort en DKV Hospi Premium +) of een verblijf in het ziekenhuis van 1 of 2 nachten (max. 30 gepresteerde uren gedurende de 3 weken die volgen op het verlaten van het ziekenhuis door moeder en/of kind).
• Max. € 250 voor een verblijf in het ziekenhuis voor 3 of 4 nachten (max. 20 gepresteerde uren gedurende de 2 weken die volgen op het verlaten van het ziekenhuis door moeder en/of kind).
• Er is geen dekking voor een verblijf van 5 nachten of meer.
• Het derdebetalersysteem (de rechtstreekse betaling aan de zorginstelling) is niet van toepassing.

Deze kosten zijn gedekt voor zover ze verstrekt zijn in België, door een Belgische instelling die gerechtigd is om kraamhulp te verlenen.