Faq

Wordt kraamhulp terugbetaald?

Kraamhulp of kraamzorg is gedekt onder volgende voorwaarden:

• Er wordt tot € 500 terugbetaald in het geval van een thuisbevalling of een bevalling in het ziekenhuis met een verblijf van 1 of 2 nachten. Deze terugbetaling geldt voor maximum 30 uur kraamzorg, gepresteerd tijdens de 3 weken na de thuisbevalling of de 3 weken nadat de mama en/of de pasgeborene het ziekenhuis verlaten hebben.
• Er wordt tot € 250 terugbetaald in het geval van een bevalling in het ziekenhuis met een verblijf van 3 of 4 nachten. Deze terugbetaling geldt voor maximum 20 uur kraamzorg, gepresteerd tijdens de 2 weken nadat de mama en/of de pasgeborene het ziekenhuis verlaten hebben.
• Er is geen dekking in het geval van een ziekenhuisverblijf van 5 nachten of meer.
• Het derdebetalerssysteem (de rechtstreekse betaling aan de zorginstelling) is niet van toepassing.

Deze kosten zijn gedekt voor zover ze verstrekt zijn in België, door een Belgische instelling die gerechtigd is om kraamhulp te verlenen.