Faq

Het ziekenhuis vraagt een voorschot. Wat moet ik doen?

Indien het ziekenhuis een voorschot vraagt, is het waarschijnlijk een van de weinige ziekenhuizen dat de Medi-Card® niet aanvaardt. Dit zorgt ervoor dat je Medi-Card® niet aanvaard wordt bij hospitalisatie. Je dient het voorschot te betalen, maar het zal van je eindfactuur afgetrokken worden. Wij houden vanzelfsprekend wel rekening met het totaal betaalde bedrag. Het voorschot kan ook gevraagd worden voor een prestatie die niet terugbetaald wordt door de RSZ en deel uitmaakt van een rechtstreekse afspraak tussen patiënt en arts, zoals bv esthetische honoraria. In een dergelijk geval kan DKV de rekening niet betalen, aangezien het over prestaties gaat die niet door het contract verzekerd zijn.