homme avec son fils prenant une photo

DKV Smile Essential

Over verzekeringenDKV Smile Essential

De belangrijkste waarborgen
Geen plafond

Onbeperkte terugbetaling, geen jaarlijks plafond

Tandzorg

Verwijderen van tandsteen, jaarlijkse controle (of andere preventieve tandzorg)

terugbetaald aan 100%

Tandzorg

Behandelen van cariës, tandextracties, röntgenfoto’s (of andere curatieve tandzorg)

terugbetaald aan 70%

Tandzorg

Tandzorg in geval van een ongeval: terugbetaald aan 100% en tot € 10.000

Tandzorg buitenland

Vrije keuze van tandarts

Waiting period1

Geen wachttijd, geen medische vragenlijst

Online onderschrijving

Geen verplichte onderschrijving van alle gezinsleden

De belangrijkste uitsluitingen
 • Bestaande aandoeningen bij het afsluiten van het contract
 • Esthetische behandelingen
 • Gespecialiseerde tandzorg (orthodontie, prothetische tandzorg, parodontologie, kleine mondchirurgie) behalve in geval van een ongeval
 • Medicatie
 • Tandbehandelingen ten gevolge van specifiek gedrag van de verzekerde (zie IPID)

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.
Voor meer informatie en vooraleer u een van deze producten onderschrijft, gelieve de informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen.

Ik analyseer hier mijn behoeften 

Ik beantwoord enkele vragen die me zullen helpen de verzekering te vinden die het best beantwoordt aan mijn gezondheidsbehoeften. Ik geniet van een gepersonaliseerde aanbeveling en van de mogelijkheid om online het(de) aanbevolen product(en) te onderschrijven.

Beginnen

Ik bereken snel mijn premie

Ik geef mijn postcode en geboortejaar op om het bedrag van mijn verzekeringspremie te berekenen. Deze indicatieve premie houdt in dit stadium geen rekening met mijn gezondheidstoestand.

Berekenen

De waarborgen in detail
 • Terugbetaling aan 100% van preventieve tandzorg zoals jaarlijkse controle, verwijderen van tandsteen, verzegelen van groeven en putjes, enz. na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering. Zonder jaarlijks plafond.
 • Terugbetaling aan 70% van curatieve tandzorg zoals cariës, raadplegingen, tandextracties, röntgenfoto’s, enz. na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering. Zonder jaarlijks plafond.
 • Terugbetaling aan 100% van tandzorg in geval van een ongeval (tot € 10.000 per verzekeringsgeval).
 • Vrije keuze van tandarts.
 • Geen wachttijd, geen medische vragenlijst.
 • Geen verplichte onderschrijving van alle gezinsleden.
 • Geen hospitalisatieverzekering nodig om te kunnen onderschrijven.
Heb je een vraag?
 • Als je een individuele tandverzekering DKV Smile Essential, DKV Smile Comfort of DKV Smile Premium hebt afgesloten, dien je DKV op de hoogte te brengen wanneer je een ongeval met gebitsschade hebt gehad. Dit moet binnen een redelijke termijn (binnen de 48 uur of zo snel mogelijk) gebeuren door ons de ‘vragenlijst ongeval’ te bezorgen, zodat wij de nodige documenten (medische verslagen, behandelingsplan, …) kunnen opvragen om je dossier te vervolledigen.

Deze vragenlijst vind je hier en kun je makkelijk en snel online invullen en doorsturen.

Kun je de vragenlijst toch niet digitaal invullen? Neem dan telefonisch contact op met je verzekeringstussenpersoon of met ons contact center, zodat ze je de vragenlijst per post kunnen bezorgen.

 • Voor al onze andere tandverzekeringen, hoef je in geval van een ongeval met gebitsschade geen enkele actie te ondernemen en dus ook geen vragenlijst in te vullen. Het gaat hier om de individuele tandverzekeringen DKV Smile en DKV Plan Tandzorg, en de collectieve tandverzekeringen DKV Plan Z en DKV Plan AZ.
Je kan je medische kosten op drie manieren indienen. Om een snellere terugbetaling te krijgen, raden we aan om hiervoor de DKV App of My DKV te gebruiken.
1. DKV App: veruit de gemakkelijkste manier. Download en installeer de App in de Apple App Store of de Google Play Store. Registreer vervolgens in de App al de Medi-Card® van je gezinsleden door de streepjescode in te scannen of de code manueel in te geven. De App is nu klaar om medische kosten te verwerken. Selecteer de functie Kosten indienen in het Hoofdmenu, selecteer de Medi-Card® van de juiste persoon en volg de aanwijzingen op het scherm. 
2. My DKV: je kan ook My DKV, je online persoonlijk portaal, gebruiken. Om toegang te hebben moet je je eerst registreren. Hierbij heb je je Medi-Card® nodig. Na bevestiging van je registratie kan je je medische kosten indienen via de upload-module van documenten.
3. Per post: je vindt onze gegevens terug op onze website. Om je ambulante zorgen sneller te kunnen verwerken vragen we dat je hiervoor het document S/155 als voorblad gebruikt. Zo kunnen we het sneller koppelen aan je persoonlijk dossier.
 
Voor de terugbetaling van je tandkosten vind je hier alle nodige informatie. 

Afhankelijk van de waarborg die je onderschreven hebt en voor zover je woon- en/of vaste gebruikelijke verblijfplaats in België gelegen is, je aangesloten bent en valt onder de Belgische sociale zekerheid, is er dekking voorzien in het buitenland voor alle dringende en niet-geplande ziekenhuisopnames en ambulante medische kosten.

Elke situatie verschilt echter en moet apart bekeken worden. Neem daarom contact op met je verzekeringstussenpersoon of DKV.


Hieronder vind je een overzicht van de algemene richtlijnen.

Hospitalisatieverzekeringen:
DKV Assistance zorgt voor de terugbetaling van je ziekenhuisopname in het buitenland. Daarnaast geniet je ook van bijstand bij hospitalisatie, zoals de toezending van geneesmiddelen of prothesen wanneer die niet plaatselijk beschikbaar zijn. Bij DKV Hospi Select, DKV Hospi Essential en DKV Medi Pack is dit onderdeel beperkt tot de lidstaten van de Europese Unie, met uitsluiting van hun overzeese gebieden. DKV Hospi Flexi, DKV Hospi Comfort en DKV Hospi Premium + garanderen je een wereldwijde dekking. Je moet DKV Assistance binnen de 48 u op de hoogte brengen van je opname zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen. Je kan ons contacteren via DKV Assistance op het nummer +32 2 230 31 32. Dit nummer vind je eveneens op de achterzijde van je Medi-Card® of in de DKV App. Je Medi-Card® zelf is niet geldig in het buitenland. Indien je via je werkgever verzekerd bent, neem dan contact op met je HR-dienst om te weten te komen in welke landen de dekking van toepassing is.

Verzekeringen ambulante zorgen:
Bij DKV Daily Essential, DKV Daily Comfort of DKV Daily Premium dekken we ambulante zorgen die worden verstrekt in België. Dringende ambulante zorg in het buitenland dekken we echter wel wereldwijd. 
Bij de individuele verzekeringen DKV Plan A2(+) en de collectieve verzekeringen DKV Plan A(Z) dekken wij de ambulante medische prestaties (raadplegingen, kinesitherapie, geneesmiddelen, enz.) die uitgevoerd worden in het buitenland. Het terugbetalingspercentage is afhankelijk van het plan en van het feit of de mutualiteit op voorhand goedkeuring voor een ambulante behandeling in het buitenland heeft gegeven.

Gewaarborgd inkomen:
Contracten van het type ‘Gewaarborgd Inkomen / Inkomensverlies’  gelden nog steeds bij verplaatsingen naar het buitenland en je bent dan ook wereldwijd gedekt.

Zorgverzekering:
De waarborgen van DKV Home Care zijn geldig in de lidstaten van de Europese Unie mits voorafgaandelijk akkoord van DKV.

Tandzorg:
In onze waarborgen DKV Plan Tandzorg en DKV Smile is er geen dekking in het buitenland. 

Via AssurMed kun je ambulante medische kosten naar aanleiding van een bezoek aan huisarts, tandarts of kinesist indienen. Deze kosten worden gedekt binnen onze verzekeringen ambulante zorgen, tandverzekeringen en/of binnen onze hospitalisatieverzekeringen (voor ambulante medische kosten tijdens de contractuele pre- en posthospitalisatieperiode of ambulante medische kosten gelinkt aan Zware Ziekten). 

Met AssurMed geniet je van een nog snellere terugbetaling van je bezoeken aan huisarts, tandarts en kinesist.

 

Je kunt een verzekering bij DKV afsluiten op vier manieren:

 • Via je makelaar
 • Via je DKV-agent
 • Via je P&V-agent
 • Rechtstreeks met DKV via onze website

Je hebt wellicht gezien dat DKV een ruim verzekeringsaanbod voor de volledige gezondheid van jezelf en je gezin aanbiedt: hospitalisatie, ambulante medische kosten (medische kosten zonder ziekenhuisopname), tandzorg, gewaarborgd inkomen. Daarom raden we je aan om jouw unieke situatie te bespreken met een verzekeringstussenpersoon. Hij/zij heeft de nodige expertise om je behoeften te analyseren en je in functie van jouw noden de verzekering(en) voor te stellen die bij jouw situatie passen. Ook voor een bijkomende verzekering of bij een wijziging van je persoonlijke situatie raden we je sterk aan een verzekeringstussenpersoon om advies te vragen.
Een rechtstreekse verzekering bij DKV levert je geen prijsvoordeel op. Al onze premies zijn dezelfde voor alle mogelijke kanalen (makelaar, DKV-agent, P&V-agent of rechtstreeks bij DKV).

De hospitalisatiefacturen en de ambulante kosten worden apart behandeld omdat er verschillende terugbetalingsvoorwaarden op van toepassing zijn. Je zal dus altijd twee afzonderlijke schadeafrekeningen krijgen, zelfs als je alle kosten gelijktijdig indiende.

Disclamers
 • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
 • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene en/of Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinformatiefiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
 • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante zorgen, hospitalisatie en inkomensverlies. 
 • Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). 
 • Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be
 • Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
 • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kun je contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71, onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.