Mijn contract beheren
Particulier verzekerd
Verzekerd via mijn werkgever

Waar kan ik terecht als ik een klacht wil indienen?

Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van onze producten kan je je wenden tot onze dienst Quality control via https://www.dkv.be/contact/een-klacht (DKV Belgium, Loksumstraat 25, 1000 Brussel).
Indien u geen voldoening krijgt, kan je je wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be) (de Meeûsplantsoen  35, 1000 Brussel).