dkv assurances pertes revenus

DKV Plan GI

Over verzekeringenDKV Plan GI

Verkozen door DECAVI tot "Beste verzekering gewaarborgd inkomen"1
De belangrijkste waarborgen
Onbeperkte terugbetaling

Het Plan Gewaarborgd Inkomen

Het Plan Gewaarborgd Inkomen verzekert de vermindering of het verlies van je loon als gevolg van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval, aanvullend op de wettelijke tussenkomst en ter waarde van de verzekerde rente.

Waiting period1

Afhankelijk van je behoeften kan je de duurtijd van je dekking inkorten om je premie te verlagen.

Plan Business

De optie Plan Business

De optie Plan Business in combinatie met een Plan Gewaarborgd Inkomen zorgt voor een gedeeltelijke vergoeding van je vaste, professionele uitgaven (huur, elektriciteit,…) gedurende je arbeidsongeschiktheid. 

Decavi trofee

Verkozen door DECAVI tot ‘Beste verzekering gewaarborgd inkomen’1

De belangrijkste uitsluitingen
 • Voorafbestaande aandoeningen/symptomen/ zorgbehoevendheid- en/of invaliditeitspercentages
 • Niet medisch geobjectiveerde aandoeningen/ zorgbehoevendheid
 • Gebruik van drugs
 • Professionele sportbeoefening

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.
Voor meer informatie en vooraleer u een van deze producten onderschrijft, gelieve de informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen.

Heb je een vraag?

Vul het contactformulier in en geef aan in het veld "Bijkomende informatie" welk attest je precies van ons wil ontvangen.

Het is niet nodig om DKV vooraf te contacteren.
Bij gebruik van je Medi-Card® ontvang je van het ziekenhuis een opname document ter bevestiging.

Voor een correcte werking van de Medi-Card® raden wij aan het volgende te controleren:

 • Zijn er nog achterstallige premiebetalingen?
 • Zijn je oude dossiers afgehandeld?
 • Aanvaardt het ziekenhuis de Medi-Card®? De volledige lijst van deze ziekenhuizen vind je hier.
 • Zijn er bepaalde uitsluitingen opgenomen in je polis?
 • Is de ingreep medisch noodzakelijk? Niet-medisch noodzakelijke ingrepen (esthetieke ingrepen) zijn immers niet gedekt.

Raadpleeg onze hospitalisatiegids voor meer informatie.

Contacteer ons via het contactformulier om meer te weten te komen over je financiële situatie of de status van je medische dossiers.

Je kunt een verzekering bij DKV afsluiten op vier manieren:

 • Via je makelaar
 • Via je DKV-agent
 • Via je P&V-agent
 • Rechtstreeks met DKV via onze website

Je hebt wellicht gezien dat DKV een ruim verzekeringsaanbod voor de volledige gezondheid van jezelf en je gezin aanbiedt: hospitalisatie, ambulante medische kosten (medische kosten zonder ziekenhuisopname), tandzorg, gewaarborgd inkomen. Daarom raden we je aan om jouw unieke situatie te bespreken met een verzekeringstussenpersoon. Hij/zij heeft de nodige expertise om je behoeften te analyseren en je in functie van jouw noden de verzekering(en) voor te stellen die bij jouw situatie passen. Ook voor een bijkomende verzekering of bij een wijziging van je persoonlijke situatie raden we je sterk aan een verzekeringstussenpersoon om advies te vragen.
Een rechtstreekse verzekering bij DKV levert je geen prijsvoordeel op. Al onze premies zijn dezelfde voor alle mogelijke kanalen (makelaar, DKV-agent, P&V-agent of rechtstreeks bij DKV).

AssurMed is het resultaat van ons samenwerkingsproject met Assuralia (Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen) en Belgische zorgverstrekkers. Dankzij deze service geniet je van een nog snellere terugbetaling van je bezoeken aan huisarts, tandarts en kinesist. Het Assurmed-platform wordt beheerd door HealthConnect.

 

Met AssurMed geniet je van een nog snellere terugbetaling van je bezoeken aan huisarts, tandarts en kinesist.

 
Je kan je medische kosten op drie manieren indienen. Om een snellere terugbetaling te krijgen, raden we aan om hiervoor de DKV App of My DKV te gebruiken.
1. DKV App: veruit de gemakkelijkste manier. Download en installeer de App in de Apple App Store of de Google Play Store. Registreer vervolgens in de App al de Medi-Card® van je gezinsleden door de streepjescode in te scannen of de code manueel in te geven. De App is nu klaar om medische kosten te verwerken. Selecteer de functie Kosten indienen in het Hoofdmenu, selecteer de Medi-Card® van de juiste persoon en volg de aanwijzingen op het scherm. 
2. My DKV: je kan ook My DKV, je online persoonlijk portaal, gebruiken. Om toegang te hebben moet je je eerst registreren. Hierbij heb je je Medi-Card® nodig. Na bevestiging van je registratie kan je je medische kosten indienen via de upload-module van documenten.
3. Per post: je vindt onze gegevens terug op onze website. Om je ambulante zorgen sneller te kunnen verwerken vragen we dat je hiervoor het document S/155 als voorblad gebruikt. Zo kunnen we het sneller koppelen aan je persoonlijk dossier.
 
Voor de terugbetaling van je tandkosten vind je hier alle nodige informatie. 
Disclamers

1DKV Plan Gewaarborgd Inkomen werd verkozen tot ‘Beste verzekering gewaarborgd inkomen’ op de 23e editie van de DECAVI Levensverzekeringstrofeeën, die plaatsvond op 26 oktober 2022 en georganiseerd werd door DECAVI en Aimes & Co. De trofeeën bekronen de beste levensverzekeringsproducten, die ter analyse aan een jury worden voorgelegd, en dragen bij tot de zichtbaarheid van de markt. De jury heeft de prestaties en de kwaliteit van de contracten gecontroleerd, op basis van hun rendabiliteit, verzekeringskarakteristieken, communicatie en innovatie. De ganse markt (of minstens het grootste deel daarvan onder andere op basis van het incasso van de weerhouden verzekeraars) wordt geanalyseerd per categorie. Dit evenement geniet de steun van Assuralia en vertrouwt op gewaardeerde partners binnen de sector, zoals: La Libre Belgique, Comarch, Axis, Ensur. Meer informatie omtrent de selectiecriteria is terug te vinden op www.decavi.be.

 • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
 • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene en/of Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinformatiefiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
 • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante zorgen, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
 • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kun je contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71, onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.