Faq

Wat betekent de gedragscode van Assuralia voor jou als verzekeringnemer en/of verzekerde persoon?

Deze gedragscode geeft je eenmalig de mogelijkheid om de looptijd van je verzekeringsplan met  eindleeftijd tussen 60 en 65 jaar te verlengen naar de wettelijke pensioenleeftijd als huidige eindleeftijd  van de verzekering lager is dan de wettelijke pensioenleeftijd van de verzekerde persoon. En dit zonder nieuwe medische vragenlijst, maar wel rekening houdend met de medische schadehistoriek.