Faq

Komt DKV tussen als ik beslis om in een geboortehuis te bevallen ?

Een geboortehuis is geen ziekenhuis, maar een kleine instelling (huis of deel van een huis) gerund door
één of meer vroedvrouwen. Dit houdt in dat de verblijfkosten niet gedekt worden door DKV.

De medische kosten (gelinkt aan een RIZIV- of nomenclatuurnummer) zoals de honoraria van een gynaecoloog, vroedvrouw, verpleegster, ... worden wel vergoed, en dit volgens de voorwaarden bepaald in uw contract.