Faq

Kan DKV mijn verzekering opzeggen ?

In sommige gevallen kan DKV uw contract effectief opzeggen.

De redenen hiervoor kunnen de volgende zijn:

  • In geval van faling of kennelijk onvermogen van de verzekeringnemer;
  • Bij fraude of poging tot fraude ontdekt bij de verzekeringnemer of de verzekerde (opzegging gebeurt dan per aangetekende brief);
  • Bij niet-betaling van de premies. Deze opzegging vindt plaats in geval van niet-betaling van de premie ten vroegste 15 dagen na de datum van de schorsing van de dekking na verzending per aangetekend schrijven van een ingebrekestelling waarin de vervaldag van de premie, het bedrag ervan en de gevolgen van de niet-betaling worden vermeld.