Faq

Kan ik mijn Medi-Card® gebruiken in het buitenland?

Onze hospitalisatieverzekeringen DKV Hospi Select en DKV Medi Pack bieden de bijstand in de Europese Unie (met uitzondering van de overzeese gebieden); onze DKV Hospi Flexi garandeert je een wereldwijde bijstand.

De collectieve hospitalisatieverzekeringen DKV Premium Corporate, DKV Flexi Corporate, DKV Premium PRO en DKV Flexi PRO dekken je wereldwijd.
DKV Medi Pack PRO dekt je in de staten van de Europese Unie (met uitzondering van de overzeese gebieden).

Je kan je Medi-Card® in het buitenland niet afgeven bij hospitalisatie zoals je dat in België kan. Op de kaart vind je het telefoonnummer van DKV Assistance waarop je onze alarmcentrale kan bereiken: + 32 2 230 31 32. Meld dan het nummer van je Medi-Card®. Bij melding binnen de 24 u na opname zal DKV de factuur betalen (behalve bij opname voor een geplande ingreep) en coördineren we de behandeling met de plaatselijke geneesheer en je eigen huisarts. Indien nodig sturen we dringende geneesmiddelen en protheses wanneer die niet ter plaatse beschikbaar zijn. DKV Assistance komt ook tussenbeide bij lokaal vervoer naar het ziekenhuis, bij de repatriëring (indien die door DKV Assistance en de plaatselijke geneesheer nodig bevonden worden) en wanneer een gezinslid het slachtoffer bezoekt.