garcon dans un lit hopital

Hospitalisatieverzekering

Kiezen voor een hospitalisatieverzekering van DKV is kiezen voor gemoedsrust.

De beste bescherming bieden aan de werknemers van je kmo en tegelijkertijd ook je financiële risico’s beperken en dit alles binnen het budget van je bedrijf, dat is mogelijk!

Dankzij een van onze hospitalisatieverzekeringen.

Onbeperkte terugbetaling van hospitalisatiekosten
Eenpersoonskamer (hospitalisatie met overnachting)
Eenpersoonskamer (daghospitalisatie)
Kosten voor/na hospitalisatie
Zware Ziekten
Medi-Card®
Bijstand in het buitenland
Wereld
Productinformatiedocument (IPID)
Onbeperkte terugbetaling van hospitalisatiekosten
Eenpersoonskamer (hospitalisatie met overnachting)
Eenpersoonskamer (daghospitalisatie)
Kosten voor/na hospitalisatie
Zware Ziekten
Medi-Card®
Bijstand in het buitenland
Wereld
Productinformatiedocument (IPID)
Onbeperkte terugbetaling van hospitalisatiekosten
Eenpersoonskamer (hospitalisatie met overnachting)
Eenpersoonskamer (daghospitalisatie)
Kosten voor/na hospitalisatie
Zware Ziekten
Medi-Card®
Bijstand in het buitenland
Productinformatiedocument (IPID)

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten. Voor meer informatie en vooraleer u een van deze producten onderschrijft, gelieve de informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen.

Disclamers
  • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
  • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene en/of Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinformatiefiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
  • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
  • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kun je contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71, onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.