Je quitte (bientôt) mon employeur

Ik verlaat (binnenkort) mijn werkgever

Verander je van job? Als je via je werkgever verzekerd bent bij DKV, dan betekent dit dat je collectieve gezondheidsverzekering wordt stopgezet op het moment van uitdiensttreding.

Mijn nieuwe werkgever biedt geen collectieve gezondheidsverzekering aan en ik wens mijn collectieve gezondheidsverzekering bij DKV individueel verder te zetten. Wat moet ik doen?

Zowel jij - als je inwonende gezinsleden die aangesloten zijn in je collectieve gezondheidsverzekering - hebben in dat geval het recht om de collectieve gezondheidsverzekering individueel - geheel of gedeeltelijk - verder te zetten. 

Je werkgever moet je binnen de maand na je vertrek inlichten dat je de collectieve gezondheidsverzekering in een gelijksoortige individuele verzekering kunt omzetten (zoals bepaald in de Wet Verwilghen). Hieraan zijn twee voorwaarden verbonden: 

  • Je moet minstens twee jaar onafgebroken aangesloten geweest zijn in een gelijksoortige gezondheidsverzekering (collectief of individueel); 
  • Je moet DKV binnen de 105 dagen na het einde van de collectieve verzekering op de hoogte brengen van je wens om de overeenkomst op individuele basis voort te zetten. Dit kan makkelijk en snel via ons contactformulier of via e-mail op offerte@dkv.be.   

Als je aan deze termijn van 105 dagen voldoet, gaat je individuele verzekering in op de einddatum van je collectieve verzekering. Na deze termijn van 105 dagen vervalt het recht op individuele voortzetting zonder medische vragenlijst. 

Ben je minder dan twee jaaraangesloten geweest in een gezondheidsverzekering? Dan kan je één van onze verzekeringsproducten individueel onderschrijven. Bij het afsluiten zal je gevraagd worden een medische vragenlijst in te vullen. Hier vind je meer informatie over onze verschillende gezondheidsverzekeringen. Je kan uiteraard ook steeds contact opnemen met DKV of met je tussenpersoon. 

Mijn nieuwe werkgever biedt ook een collectieve gezondheidsverzekering bij DKV aan. Wat moet ik doen?

Heel simpel en makkelijk: je hoeft helemaal niks te doen!

DKV wordt geïnformeerd dat je de collectieve verzekering van je vorige werkgever verlaat en dat je nieuwe werkgever je toevoegt aan zijn collectieve verzekering.

Je krijgt wel een nieuw polisnummer en ook een nieuwe Medi-Card® (deze ontvang je enkele weken na je aansluiting bij je nieuwe werkgever).