Faq

Wat gebeurt er als mijn voorziene waarborg opgebruikt is? Mag ik de onkosten volgend jaar opnieuw indienen?

Bij de terugbetaling werken we met de datum waarop de prestatie is uitgevoerd. Indien de waarborg voor het lopende jaar al is uitgeput, kan ze niet worden doorgeschoven naar het volgende jaar. De contractueel voorziene jaarlijkse waarborg wordt hernieuwd op de hoofdvervaldag van het contract. Deze vervaldag komt niet noodzakelijk overeen met het kalenderjaar. Je houdt hiermee best rekening met de planning van je behandelingen.

Als je individueel verzekerd bent, vindt u uw vervaldatum op uw polis. Neem contact op met uw personeelsafdeling als u verzekerd bent via uw werkgever.