direction

Directie

DKV Belgium wordt geleid door een raad van bestuur die bestaat uit 8 personen.

Deze raad van bestuur bepaalt de strategische koers voor de activiteiten van de maatschappij en waakt over de uitvoering ervan. De raad staat in voor de supervisie van het uitvoerend comité van de maatschappij en voor het controleren en sluiten van de jaarrekeningen.

De raad van bestuur heeft het dagelijkse beheer overgedragen aan het uitvoerend comité, met uitzondering van het bepalen van de strategische koers en de taken die bij wet voorbehouden zijn aan de raad van bestuur.  Het uitvoerend comité realiseert de strategische doelstellingen van de maatschappij zoals bepaald door de raad van bestuur.

Het uitvoerend comité heeft alle bevoegdheden voor het operationele beheer van de maatschappij en vertegenwoordigt DKV ten aanzien van derden. De voorzitter van het uitvoerend comité is CEO – afgevaardigd bestuurder van DKV Belgium.

Samenstelling van de raad van bestuur

 • Dhr. Edward Ler, Voorzitter
 • Dr. Oliver Willmes
 • Dhr. Martin Brown
 • Dhr. Michaël Mohr
 • Dhr. Edwin Schellens
 • Mevr. Ruth Verstraete
 • Dhr. Peter Dierckx
 • Dhr. Dennis van Giezen

Samenstelling van het uitvoerend comité

 • Mevr. Ruth Verstraete (Chief Executive Officer)
 • Mevr. Ann Dewaele (Chief Governance Officer)
 • Dhr. Bernard Schacht (Chief Operations Officer)
 • Dhr. Peter Dierckx (Chief Financial Officer)
 • Dhr. Vincenzo De Rosa (Chief Information Officer)
 • Dhr. Hervé Bourel (Chief Commercial Officer)
 • Dhr. Dennis van Giezen (Chief Risk Officer)