Faq

Wat houdt het derdebetalerssysteem precies in?

Indien je in een ziekenhuis wordt opgenomen voor een hospitalisatie of voor een verblijf in het dagziekenhuis, worden de facturen niet door jou betaald, maar door een derde: DKV. Je moet geen voorschot of factuur betalen. Om het systeem te activeren volstaat het om je Medi-Card® bij opname aan het onthaal te overhandigen. De kans bestaat dat je nadien bepaalde kosten moet terugbetalen die niet vergoed worden door de waarborg van de hospitalisatieverzekering. Dat is bijvoorbeeld het geval voor drank.