Faq

Wat bedoelt DKV met wettelijke tussenkomst ?

De wettelijke tussenkomst is het geheel van officiële ziektekostenvergoedingen vastgesteld door het Nationaal Instituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (INAMI) en de andere organisaties die tussenkomen voor bepaalde situaties (bijvoorbeeld: arbeidsongeval), waarvan elke burger regelmatig een uitkering ontvangt die geregistreerd is bij het Belgische socialezekerheidsstelsel. Deze zorg is opgenomen in de INAMI-nomenclatuur, die ook de voorwaarden definieert waaraan gezondheidsdiensten moeten voldoen om vergoed te worden (kwalificatie van de zorgverlener, duur van de diensten, frequentie, enz).

Meer informatie over dit onderwerp vind je hier.