dkv assurances pertes revenus

Verzekering gewaarborgd inkomen

Of je nu een bediende, een arbeider of een zelfstandige bent, je inkomen is de basis van een harmonieus leven. Wanneer je arbeidsongeschikt wordt door ziekte of ongeval, verzekert DKV jouw salarisniveau dankzij de verzekering gewaarborgd inkomen.

  

DKV Plan RG

DKV Plan Gewaarborgd Inkomen, door DECAVI verkozen tot 'Beste verzekering gewaarborgd inkomen'1

logo decaci 2023 nl

DKV Plan RG

Verkozen door DECAVI tot "Beste verzekering gewaarborgd inkomen"1
Verzekering van vermindering van je loon
Verzekering van het verlies van je loon
Optie Plan Business
Productinformatiedocument (IPID)
Verzekering van vermindering van je loon
Verzekering van het verlies van je loon
Optie Plan Business
Productinformatiedocument (IPID)

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten. Voor meer informatie en vooraleer u een van deze producten onderschrijft, gelieve de informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen.

Disclamers

1DKV Plan Gewaarborgd Inkomen werd verkozen tot ‘Beste verzekering gewaarborgd inkomen’ op de 23e editie van de DECAVI Levensverzekeringstrofeeën, die plaatsvond op 26 oktober 2022 en georganiseerd werd door DECAVI en Aimes & Co. De trofeeën bekronen de beste levensverzekeringsproducten, die ter analyse aan een jury worden voorgelegd, en dragen bij tot de zichtbaarheid van de markt. De jury heeft de prestaties en de kwaliteit van de contracten gecontroleerd, op basis van hun rendabiliteit, verzekeringskarakteristieken, communicatie en innovatie. De ganse markt (of minstens het grootste deel daarvan onder andere op basis van het incasso van de weerhouden verzekeraars) wordt geanalyseerd per categorie. Dit evenement geniet de steun van Assuralia en vertrouwt op gewaardeerde partners binnen de sector, zoals: La Libre Belgique, Comarch, Axis, Ensur. Meer informatie omtrent de selectiecriteria is terug te vinden op www.decavi.be.

  • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
  • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene en/of Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinformatiefiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
  • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. 
  • Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). 
  • Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be
  • Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
  • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kun je contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71, onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.