Faq

Wat is een wachttijd ?

Dit is de periode die ingaat op de ingangsdatum van de verzekeringsdekking en gedurende welke DKV niet aansprakelijk is voor uitkeringen. Als je dekking begint op 1 september en je stage 3 maanden duurt, zal DKV niet ingrijpen vóór 1 december. Vanaf dat moment heb je bij iedere nieuwe verzekeringsgeval recht op alle vergoedingen zoals omschreven in de voorwaarden van het onderschreven verzekeringsproduct.

Indien een stage wordt voorzien in het verzekeringsproduct, wordt de duur bepaald in de Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden van dit product.

Als u via uw werkgever verzekerd bent, vraag dan bij uw personeelsafdeling of en hoe lang een stage van toepassing is. In dit geval geldt de wachttermijn voor elke nieuwe aansluiting, dat wil zeggen voor elke nieuwe werknemer in dienst is of wanneer een werknemer een gezinslid toevoegt aan de verzekering.