Faq

Welke index wordt er toegepast?

Een premie, vrijstelling of persoonlijke bijdrage van individuele verzekeringspolissen kan geïndexeerd worden volgens de consumptieprijsindex van de maand juni van het voorgaande kalenderjaar zoals bepaald in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden en dit op de jaarlijkse vervaldatum van het contract.

Indien de medische index de consumptieprijsindex overschrijdt, dan kan de premie en/of de vrijstelling of persoonlijke bijdrage verhoogd worden met de medische index.

Hier vind je meer informatie over het verschil tussen de twee soorten indexen.