Faq

Hoe kan ik een verzekeringscontract opzeggen?

Een verzekeringscontract kun je jaarlijks opzeggen op de hoofdvervaldatum van het contract, mits een vooropzeg van 3 maanden. De opzeg moet steeds schriftelijk gebeuren en moet dus minstens 3 maanden voor de jaarvervaldatum van het contract in het bezit zijn van de verzekeraar.
Je kunt een opzeg beperken tot één of meerdere verzekerde personen.

Opzegging dient steeds te geschieden per aangetekende brief, deurwaardersexploot, of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. De opzegging wordt van kracht op de jaarlijkse vervaldag van het verzekeringscontract.

Indien je vragen hebt, neem contact op met je verzekeringstussenpersoon of vul onze contactformulier op dkv.be.