Faq

Hoe kan ik een verlenging van de eindleeftijd aanvragen?

Alle verzekeringnemers van de verzekeringscontracten waarop de gedragscode van toepassing is, en de verzekeringstussenpersonen voor wie via een verzekeringstussenpersoon verzekerd is, worden in verschillende fases tijdens een periode van drie jaar schriftelijk geïnformeerd over de mogelijkheid tot verlenging van de eindleeftijd  en ontvangen hierbij eveneens een offerteaanvraag.  

Ben je rechtstreeks bij DKV verzekerd? Bezorg dan de offerteaanvraag aan offers.INV@dkv.be binnen de 35 kalenderdagen na ontvangst van je brief. 
Je ontvangt van ons binnen een maand een gepersonaliseerde offerte. Als je hiermee akkoord gaat, dan dien je ons eveneens binnen de 35 kalenderdagen je schriftelijk akkoord te bezorgen. Daarna passen wij het verzekeringscontract aan en ontvang je je nieuwe polisdocumenten.                                                                       

Ben je verzekerd via een verzekeringstussenpersoon? Neem dan contact op zodat hij/zij ons de offerteaanvraag kan bezorgen en zo de verlenging van de eindleeftijd kan aanvragen binnen de 35 kalenderdagen na ontvangst van je brief. Wij bezorgen je tussenpersoon binnen een maand een gepersonaliseerde offerte. Als je met deze offerte akkoord gaat, dan dien je deze evens binnen de 35 kalenderdagen te aanvaarden. Daarna passen wij het verzekeringscontract aan en ontvang je je nieuwe polisdocumenten.