Faq

Is er dekking in het buitenland?

Afhankelijk van de waarborg die je onderschreven hebt en voor zover je woon- en/of vaste gebruikelijke verblijfplaats in België gelegen is, je aangesloten bent en valt onder de Belgische sociale zekerheid, is er dekking voorzien in het buitenland voor alle dringende en niet-geplande ziekenhuisopnames en ambulante medische kosten.

Elke situatie verschilt echter en moet apart bekeken worden. Neem daarom contact op met je verzekeringstussenpersoon of DKV.


Hieronder vind je een overzicht van de algemene richtlijnen.

Hospitalisatieverzekeringen:
DKV Assistance zorgt voor de terugbetaling van je ziekenhuisopname in het buitenland. Daarnaast geniet je ook van bijstand bij hospitalisatie, zoals de toezending van geneesmiddelen of prothesen wanneer die niet plaatselijk beschikbaar zijn. Bij DKV Hospi Select, DKV Hospi Essential en DKV Medi Pack is dit onderdeel beperkt tot de lidstaten van de Europese Unie, met uitsluiting van hun overzeese gebieden. DKV Hospi Flexi, DKV Hospi Comfort en DKV Hospi Premium + garanderen je een wereldwijde dekking. Je moet DKV Assistance binnen de 48 u op de hoogte brengen van je opname zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen. Je kan ons contacteren via DKV Assistance op het nummer +32 2 230 31 32. Dit nummer vind je eveneens op de achterzijde van je Medi-Card® of in de DKV App. Je Medi-Card® zelf is niet geldig in het buitenland. Indien je via je werkgever verzekerd bent, neem dan contact op met je HR-dienst om te weten te komen in welke landen de dekking van toepassing is.

Verzekeringen ambulante zorgen:
Bij DKV Daily Essential, DKV Daily Comfort of DKV Daily Premium dekken we ambulante zorgen die worden verstrekt in België. Dringende ambulante zorg in het buitenland dekken we echter wel wereldwijd. 
Bij de individuele verzekeringen DKV Plan A2(+) en de collectieve verzekeringen DKV Plan A(Z) dekken wij de ambulante medische prestaties (raadplegingen, kinesitherapie, geneesmiddelen, enz.) die uitgevoerd worden in het buitenland. Het terugbetalingspercentage is afhankelijk van het plan en van het feit of de mutualiteit op voorhand goedkeuring voor een ambulante behandeling in het buitenland heeft gegeven.

Gewaarborgd inkomen:
Contracten van het type ‘Gewaarborgd Inkomen / Inkomensverlies’  gelden nog steeds bij verplaatsingen naar het buitenland en je bent dan ook wereldwijd gedekt.

Zorgverzekering:
De waarborgen van DKV Home Care zijn geldig in de lidstaten van de Europese Unie mits voorafgaandelijk akkoord van DKV.

Tandzorg:
In onze waarborgen DKV Plan Tandzorg en DKV Smile is er geen dekking in het buitenland.