rendez vous ophtalmologue

DKV Daily Comfort

Over verzekeringenDKV Daily Comfort

De belangrijkste waarborgen
Reimbursement all medical expenses

Medische en paramedische raadplegingen en prestaties bij huisarts, specialisten en bepaalde zorgverstrekkers (bv. dermatoloog, cardioloog, kinesist, logopedist, podoloog), medische onderzoeken (bv. medische beeldvorming, klinische biologie)

Terugbetaald aan 70%

Vaccin

Preventie (psychotherapie, vaccins)

Terugbetaald aan 70%

Drugs

Geneesmiddelen

Terugbetaald aan 70%

Glasses

Medische hulpmiddelen (bv. corrigerende brilglazen of contactlenzen, hoorapparaten, medische prothesen en kunstledematen, orthopedische zolen)

Terugbetaald aan 70%

Medi-Card

AssurPharma: apothekersbriefjes onmiddellijk doorgestuurd naar DKV voor terugbetaling

Waiting period1

Algemene wachttijd van 3 maanden (12 maanden voor psychotherapie)

De belangrijkste uitsluitingen
 • Vooraf bestaande aandoeningen of symptomen bij het afsluiten van het contract
 • Kosten gemaakt tijdens de wachttijden
 • Esthetische behandelingen
 • Kosten andere dan een consultatie i.v.m. een sterilisatie, contraceptie, medisch begeleide voortplanting
 • Brilmonturen en niet-corrigerende (zonne)brillen
 • Tandzorg
 • Hygiëne- en cosmetische producten, vitaminen, mineralen en voedingssupplementen
 • Kosten als gevolg van onjuist/oneigenlijk gebruik van medische hulpmiddelen, nalatigheid en verlies
 • Kosten als gevolg van specifiek gedrag van de verzekerde

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.
Voor meer informatie en vooraleer u een van deze producten onderschrijft, gelieve de informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen.

Ik analyseer hier mijn behoeften 

Ik beantwoord enkele vragen die me zullen helpen de verzekering te vinden die het best beantwoordt aan mijn gezondheidsbehoeften. Ik geniet van een gepersonaliseerde aanbeveling en van de mogelijkheid om online het(de) aanbevolen product(en) te onderschrijven.

Beginnen

Ik bereken snel mijn premie

Ik geef mijn postcode en geboortejaar op om het bedrag van mijn verzekeringspremie te berekenen. Deze indicatieve premie houdt in dit stadium geen rekening met mijn gezondheidstoestand.

Berekenen

De waarborgen in detail
 • Terugbetaling aan 70% (het terugbetalingspercentage blijft behouden, ook indien de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt) van je medische en paramedische kosten, inclusief ereloonsupplementen aangerekend door niet-geconventioneerde artsen, die ten laste blijven van de verzekerde na tussenkomst van alle wettelijke/statutaire of andere tegemoetkomingen en dit tot maximum € 3.000 per verzekeringsjaar:  
  • Medische en paramedische raadplegingen en prestaties bij huisarts, specialisten en bepaalde zorgverstrekkers (bv. dermatoloog, cardioloog, kinesist, logopedist, podoloog, verpleegkundige, vroedvrouw)
  • Medische onderzoeken (bv. medische beeldvorming, klinische biologie)
  • Preventie (psychotherapie tot € 300/jaar, vaccins tot € 100/jaar)
  • Geneesmiddelen
  • Medische hulpmiddelen (bv. corrigerende brilglazen of contactlenzen, hoorapparaten, medische prothesen en kunstledematen, orthopedische zolen)
 • AssurPharma: de apotheker stuurt de BVAC-attesten onmiddellijk digitaal door naar DKV voor terugbetaling
 • Algemene wachttijd van 3 maanden (12 maanden voor psychotherapie)
Heb je een vraag?

Je kunt je onkosten indienen via de DKV App, My DKV of per post. We stellen voor dat je je kosten een keer per maand indient. De wettelijk voorgeschreven maximumtermijn bedraagt 3 jaar. Gelieve steeds je polisnummer en/of het nummer van je Medi-Card® te vermelden.

Het aangifteformulier voor de ambulante kosten vind je hier.

Je kan je kosten indienen op My DKV met behulp van de upload-module van documenten die speciaal is ontworpen om de administratieve procedures te vereenvoudigen. Volg hier de instructies.

Smartphones zijn niet meer weg te denken uit het alledaagse leven. DKV heeft dit  begrepen en biedt je daarom een gebruikersvriendelijke app aan om het je nog gemakkelijker te maken.
Download de app in de Apple App Store of de Google Play Store. Installeer de app en houd je Medi-Card® en de kaarten van je gezinsleden bij de hand. Na een eenvoudige registratie kun je vervolgens alle Medi-Card®(s) in de DKV App bewaren. Dat kan je doen door de streepjescode te scannen of manueel in te geven. Je App is nu klaar om je te helpen.

Disclamers
 • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
 • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene en/of Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinformatiefiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
 • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante zorgen, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
 • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kun je contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71, onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.