femme buvant un cafe fenetre

Segmentatiecriteria

Segmentatiecriteria spelen een rol bij de acceptatie, de tarifering en de omvang van uw dekking. Dat wil zeggen dat een verzekeraar aan de hand van deze criteria bepaalt onder welke voorwaarden hij u al dan niet een verzekering kan aanbieden, welke premie u betaalt, en welke zaken al dan niet verzekerd zijn.

In het lijstje hieronder vindt u de segmentatiecriteria terug die DKV gebruikt voor de individuele plannen van het type hospitalisatie, ambulante kosten en tandzorg.

Gezondheidstoestand heeft een invloed op de acceptatie, de tarifering en de omvang van uw dekking.

Uw huidige gezondheidstoestand en uw medische voorgeschiedenis geven een indicatie van de toekomstige medische kosten die DKV zal vergoeden.

Acceptatie: Aan de hand van een verzekeringsvoorstel met medische vragenlijst wordt bepaald of DKV u al dan niet de gewenste waarborg kan aanbieden.

Tarifering: Voorafbestaande aandoeningen kunnen aanleiding geven tot een bijpremie. Bv. Hypertensie geeft aanleiding tot een bijpremie.

Omvang van de dekking: Voorafbestaande aandoeningen kunnen aanleiding geven tot een uitsluiting van die aandoening. Bv. Artrose geeft aanleiding tot een uitsluiting.

De leeftijd heeft een belangrijke invloed op de acceptatie en de tarifering.

Acceptatie: U kan de waarborgen onderschrijven tot en met de leeftijd van 69 jaar.

Tarifering: De kans op frequente en/of aanzienlijke medische kosten neemt toe naarmate u ouder wordt. Daarom wordt uw premie bepaald

  • voor alle DKV producten, bij onderschrijving van de verzekering op basis van uw leeftijd.
  • voor sommige DKV producten, waarvan de premie volgens de leeftijdscategorie evolueert : de premie wordt aangepast op de jaarlijkse vervaldatum in functie van de op deze datum door verzekerde bereikte leeftijdscategorie en aan het op deze datum vigerende tarief voor deze leeftijdscategorie.
  • De leeftijd wordt berekend door van het lopende jaar het geboortejaar af te trekken.

Woonplaats heeft een invloed op de acceptatie en de tarifering.

Acceptatie: Alle waarborgen van het type hospitalisatie, ambulante kosten en tandzorg die DKV op dit moment aanbiedt, vereisen dat uw woonplaats en werkelijke verblijfplaats in België gelegen is.

Tarifering: de kosten die ziekenhuizen aanrekenen, verschillen bovendien sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis. Voor eenzelfde ingreep kunnen de kosten in een bepaalde regio een veelvoud zijn van die in een andere regio.

Woont u als verzekeringnemer bijvoorbeeld in Poperinge, dan betaalt u een minder hoge premie dan mocht u in Brussel wonen.