maman et sa fille en train de sourire

Blog

Hoe kies je de tandverzekering die bij jou past?

Je tanden zetten in het leven, op elke leeftijd? Dat kan alleen met een goed gebit. Baby's, kinderen, tieners, volwassenen, senioren: tandproblemen kunnen iedereen overkomen. Laat je niet afschrikken door het vaak hoge prijskaartje, want tandzorg is van essentieel belang.

Het afsluiten van een tandverzekering kan dus een goede oplossing zijn om je budget te verlichten. Met een tandverzekering worden van je geboorte tot aan je pensioen alle of een deel van de kosten vergoed die niet door de sociale zekerheid worden gedekt. Zo kun je de toekomst vol vertrouwen en met een gerust gemoed tegemoet zien.

Er is een tandverzekering voor ieder van ons!

Tandzorg heb je heel je leven nodig, al veranderen je behoeften wel naargelang je leeftijd. Tandzorg wordt echter zelden 100% door de wettelijke ziekteverzekering gedekt. Voor sommige behandelingen is het eigen aandeel heel hoog en dat kan serieus drukken op het gezinsbudget.

Hoe jong of oud je ook bent: niemand zou ooit moeten laten van naar de tandarts te gaan omwille van het prijskaartje. In geval van onvoorziene omstandigheden is een tandverzekering dan ook de beste manier om je uitgaven te beperken. Het bewijs: 8 op de 10 verzekerden zeggen geen spijt te hebben dat zij een aanvullende tandverzekering hebben afgesloten[1].

Enkele cijfers over de terugbetaling van tandzorg:

  • 3 op de 10 Belgen hebben al overwogen om hun bezoek aan de tandarts uit te stellen uit angst voor de mogelijke kosten[2].
  • In België betalen we 57,6% van de kosten van tandzorg uit eigen zak. Dit is bijna twee keer zo hoog als in Duitsland waar het persoonlijk aandeel 25,5% bedraagt[3]
  • De helft van de bevolking (53%) gaat één keer per jaar naar de tandarts[4].
  • De tandartskosten die de Belgen zelf moeten betalen (persoonlijk aandeel of remgeld), bedragen 1,1 miljard euro per jaar[5].

 

Kinderen

Het verschijnen van de eerste tandjes is een beproeving voor zowel de ouders als de baby's. Veel ouders denken ook dat hun kindje nog te jong is voor een tandverzekering. Nochtans moeten ook kleine kinderen regelmatig naar de tandarts.

Sommige tandartsbezoeken zijn routinecontroles, terwijl andere volledig onverwacht zijn. Bijvoorbeeld omwille van een ongeval of tandtrauma na een iets te hevige speelsessie. In het geval van misvormde of slecht geplaatste tanden kan het dan weer zijn dat er orthodontie nodig is.

Bescherm je kind met een uitgebreide tandverzekering
De ziekteverzekering dekt een deel van de basistandzorg. Maar sommige meer gevorderde behandelingen kunnen een serieuze hap uit het gezinsbudget nemen. Wees hierop voorbereid, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan eenmaal het zover is.

Lees meer over tandzorg bij kinderen

 

Tieners

De periode van rebellie geldt ook voor de tanden. Regelmatige consumptie van alcohol, suikerhoudende voeding en sigaretten is al op jonge leeftijd schadelijk voor de mondgezondheid. Tegelijkertijd zijn tieners door de hormonale veranderingen kwetsbaarder voor tandvleesontstekingen en gaatjes.  

Daarnaast gaat de groei van verstandskiezen vaak gepaard met het trekken van tanden of orthodontische behandelingen. Tieners mogen dan wel dromen van een vrij leven zonder verplichtingen, ze blijven toch afhankelijk van hun ouders. En de financiële gevolgen van deze risicovolle periode kunnen het gezinsbudget flink onder druk zetten.

Terugbetaling van tandzorg bij tieners

Beugels en andere tandheelkundige apparaten zijn niet bepaald geliefd bij tieners… noch bij hun ouders. Toch is het mogelijk om de kosten te beperken.

Lees meer over tandzorg bij tieners

 

Volwassenen (25-45 jaar)

Volwassen worden betekent onafhankelijk zijn en je levensstijl veranderen. Maar het betekent soms ook dat goede tandgewoonten plaats moeten maken voor schadelijke gewoonten. De stress van het beroepsleven, roken of een onevenwichtige voeding zijn allemaal bedreigingen voor tanden en tandvlees. Ook als je tussen de 25 en 45 jaar bent, kun je dus te maken hebben met tandproblemen.

Hoewel cariës een klassieker blijft, is recidief of relaps (het weer gaan schuiven van tanden en kiezen na een behandeling, zodat er een onregelmatige tandstand ontstaat) een ernstig probleem en kan het een glimlach aanzienlijk beschadigen. Daarnaast wordt ook de impact van parodontale aandoeningen vaak onderschat, vooral bij zwangere vrouwen. Op deze leeftijd moet je daarom extra waakzaam zijn en voorbereid zijn op eventuele onverwachte tandartskosten.

Is een tandverzekering voor volwassenen de moeite waard?

Het antwoord is: ja! Laat een aandoening aan je tandvlees of gebit je persoonlijke levensplannen niet vertragen. Met een aanvullende tandverzekering anticipeer je op moeilijke tijden en bescherm je je gezondheid én je budget.

Lees meer over tandzorg bij volwassenen

 

50-plussers

Met het ouder worden verandert onze algemene gezondheidstoestand onherstelbaar. Het lichaam heeft de neiging zwakker te worden, en de kans op parodontale aandoeningen wordt groter. Het meest voorkomende probleem bij oudere mensen is dan ook doorgaans het loskomen van tanden. In meer gevorderde gevallen kan dit tot tandverlies leiden.

Gelukkig bestaan er verschillende prothetische oplossingen. Ondanks het hoge prijskaartje kun je hiermee je mooie glimlach en je kauwcomfort behouden. Ook nadat de prothese of het implantaat geplaatst zijn, zal je nog verschillende keren op controle moeten. Het volledige behandeltraject valt dus duur uit.

Tanden en ouder worden: wees voorbereid en kies voor een tandverzekering

Of je nu kiest voor een kunstgebit of een inlay: implantaten en prothesen zijn duur. Alleen in heel specifieke gevallen kom je in aanmerking voor de wettelijke vergoeding. Beperk de impact op je budget en kies voor de tandverzekering die bij jou past.

Lees meer over tandzorg bij senioren

 

Je DKV-tandverzekering groeit met je mee

Je behoeften op vlak van tandzorg evolueren, en DKV verandert met je mee. Ongeacht je leeftijd heb je de mogelijkheid om een tandverzekering af te sluiten die past bij jouw situatie.

Ontdek onze verschillende tandverzekeringen, gaande van een dekking die de basistandzorg vergoedt tot meer uitgebreide dekkingen. Weet je niet goed welke tandverzekering je best kiest? Beantwoord enkele vragen en ontdek welke tandverzekering het best beantwoordt aan je behoeften.
 

Waarom kun je best een aanvullende tandverzekering afsluiten?

Heel simpel: omdat de Belgische sociale zekerheid slechts 47% van de tandheelkundige kosten terugbetaalt. Dit betekent dat meer dan de helft van de kosten ten laste van de patiënt blijft. Het totale bedrag aan tandheelkundige zorg dat door de privésector moet worden gefinancierd, wordt op 1,1 miljard euro geschat[5].

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.