tandzorg adolescenten

Blog

Tandproblemen bij tieners: beperk de financiële impact en de risico’s

De adolescentie is een kritieke periode, ook voor tandproblemen. Zoals je je wellicht zelf nog herinnert, is de adolescentie een tijd waarin er gerebelleerd wordt en veel dingen in vraag worden gesteld – ook hygiëne. Tieners komen gemakkelijk in de verleiding door suikerhoudende voeding en drank, de eerste sigaret of het eerste glas alcohol. Een gebrekkige mondhygiëne en slechte gewoonten vormen geen goede combinatie en het gebit kan daar de dupe van zijn. De adolescentie is echter een cruciale periode voor de mondgezondheid en gaat gepaard met specifieke problemen: hormonale veranderingen, vorming van tandplak, orthodontische behandelingen, enz.

Dit heeft natuurlijk ook een impact op je budget! Met een tiener naar de tandarts gaan, kan immers al snel duur uitvallen als je geen aanvullende tandverzekering hebt. Ontdek onze tips om de risicofactoren en de kosten van tandzorg voor je tiener te beperken.


Alles begint met een goede mondhygiëne

De beste manier om het gebit van jongeren gezond te houden, is door de goede gewoonten aangeleerd in de kindertijd verder te zetten:

  • Twee keer per dag de tanden poetsen en daarbij tandpasta met fluoride gebruiken om tandplak te verwijderen. Tandplak is verantwoordelijk voor gaatjes en tandvleesontsteking.
  • Flossen of een interdentaal borsteltje gebruiken om tandplak te verwijderen. Als tandplak niet dagelijks wordt verwijderd, verkalkt het en vormt het tandsteen (een harde gelige aanslag).
  • De consumptie van suikerhoudende voedingsmiddelen en dranken beperken. De zuren die ze bevatten kunnen de tanden aantasten.
  • Minstens één keer per jaar naar de tandarts gaan voor een professionele reiniging en een regelmatige controle.


De 9 meest voorkomende tandproblemen bij tieners

Dit zijn de belangrijkste tandproblemen die voorkomen in de adolescentie, en de beste manier om (indien mogelijk) ze te voorkomen:

1.Cariës

Zoals hierboven uitgelegd, vormen gezond eten en minstens twee keer per dag de tanden poetsen de beste manier om gaatjes te voorkomen.

2.Gingivitis en parodontitis

Naast slechte voedingskeuzes kan tandvleesontsteking ook worden veroorzaakt door hormonen, het dragen van een beugel of roken.

3.Verkleurde tanden

De levensstijl heeft een grote invloed op de kleur van de tanden. Om dit te verhelpen, kunnen slechte gewoonten zoals roken en het drinken van thee, koffie en frisdranken best beperkt worden.

4.Slechte adem

De tanden niet poetsen, gaatjes of andere aandoeningen niet laten verzorgen en herstellen: het zijn allemaal factoren die bijdragen tot een slechte adem. De oplossing: grondig de tanden poetsen en regelmatig naar de tandarts gaan.

5.Orthodontische behandelingen

Veel tieners hebben een beugel nodig omwille van een slechte kaak- en/of tandstand. Tijdens zo’n orthodontische behandeling wordt mondhygiëne nóg belangrijker. Om tussen de blokjes te kunnen poetsen, heb je een speciale orthodontische tandenborstel en/of interdentale borsteltjes nodig.

6.Sport

Gebitsbeschermers zijn van essentieel belang voor sportbeoefenaars. Ze bedekken meestal de boventanden en bieden bescherming tegen gebroken tanden, kapotte lippen of ander letsel aan de mond.

7.Roken

Naast alle andere gezondheidsproblemen, vormt roken een aanslag op de tanden en het tandvlees, werkt het verkleuring van de tanden in de hand en zorgt het voor een slechte adem. Op lange termijn verhoogt roken het risico op mondkanker en tandvleesontsteking.

8.Wijsheidstanden

Als ze doorkomen (want niet iedereen krijgt wijsheidstanden of derde molaren), dan gebeurt dit doorgaans tussen de 17 en de 25 jaar. Groeien de wijsheidstanden scheef of komen ze maar half door? Dan worden ze best verwijderd.  

9.Tanden verzegelen

Blijvende kiezen hebben soms diepe groeven en putjes in de kauwvlakken, waardoor ze moeilijk te poetsen zijn. Hierdoor blijven er etensresten achter en kunnen er gemakkelijk gaatjes ontstaan. Als de groeven te diep zijn, dan wordt er aangeraden om de tanden te verzegelen of sealen. Dit wil zeggen dat de groeven en putjes in de tanden afgedicht worden. In combinatie met een goede mondhygiëne helpt deze behandeling gaatjes te voorkomen.

Een goede raad: zelfs als je tiener op eigen benen wil staan, kun jij als ouder nog steeds de afspraken bij de tandarts zelf regelen en plannen. Het tandartsbezoek is een goed startpunt om een gesprek aan te gaan, je bezorgdheden weg te nemen en je tiener proberen duidelijk te maken wat de invloed van zijn of haar levensstijl op de mond- en algemene gezondheid is.

Tandartskosten bij tieners: een betere terugbetaling met een aanvullende tandverzekering

Niet alle tandproblemen bij tieners kunnen voorkomen worden, en niet alle behandelingen worden terugbetaald door de wettelijke ziekteverzekering. Basistandzorg - zoals het verwijderen van tandsteen, tandextracties of -herstellingen - wordt terugbetaald tot 18 jaar[1]. Maar dit is niet het geval bij meer complexe tandzorg zoals orthodontie en beugels. En zelfs als deze gedekt zijn, betekent dit niet noodzakelijk dat al je kosten volledig worden terugbetaald.

Enkele cijfers

Hoeveel kost een gemiddelde orthodontische behandeling in België? De gemiddelde kostprijs van een orthodontische behandeling bedraagt ongeveer 3.100 euro. 

Hoe zit het met de terugbetaling van orthodontie in België? Momenteel betaalt het RIZIV ongeveer 850 euro terug voor een orthodontische behandeling van 36 maanden met één bezoek per maand en alleen als de aanvraag tot terugbetaling vóór de leeftijd van 15 jaar[2] wordt ingediend.

Zoals wij in onze barometer over dit onderwerp hebben vastgesteld, is een tandverzekering nog steeds één van de meest onderschatte gezondheidsverzekeringen: hoewel 82% van de Belgen een hospitalisatieverzekering heeft, beschikt slechts zo’n 10% over een tandverzekering. Waarom zo weinig, terwijl tandartskosten zo duur zijn? Voornamelijk door een gebrek aan vooruitziendheid en onvoldoende kennis van wat er precies terugbetaald wordt.

Met een tandverzekering voor je tiener geniet je bij DKV van een tussenkomst in de terugbetaling van je tandkosten. Je kunt kiezen tussen verschillende waarborgen: een basisdekking, een meer uitgebreide dekking of de meest complete dekking voor de hoogste terugbetalingen. 

Weet je niet welke tandverzekering je best kiest voor je tiener? Ontdek aan de hand van enkele vragen welke tandverzekering het best bij je behoeften past. Bovendien kun je je tandverzekering in nog geen 5 minuten online afsluiten.

 

Waarom kun je best een aanvullende tandverzekering afsluiten?

Heel simpel: omdat de Belgische sociale zekerheid slechts 47% van de tandheelkundige kosten terugbetaalt. Dit betekent dat meer dan de helft van de kosten ten laste van de patiënt blijft. Het totale bedrag aan tandheelkundige zorg dat door de privésector moet worden gefinancierd[3], wordt op 1,1 miljard euro geschat.

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.