ado portant un casque de musique

Blog

Hoeveel kost een beugel?

Een goede mondhygiëne is van jongs af aan belangrijk. Helaas zijn sommige specifieke behandelingen zo duur dat ze patiënten ervan weerhouden naar de tandarts te gaan, zozeer zelfs dat zeven op de tien Belgen om financiële redenen afzien van een bezoek aan de tandarts. Dat geldt zeker voor het plaatsen van een beugel. 

 

Gelukkig kun je op verschillende manieren een gedeeltelijke terugbetaling krijgen. 

Wil je het plaatsen van een beugel bij je kind met meer gemoedsrust tegemoet zien? Lees dan zeker verder. 

Filmbestand

Hoeveel kost een beugel?

In 2017 werd geschat dat 55% van de Belgische tieners, dus meer dan één op twee, aan een orthodontische behandeling was begonnen of er al één had gehad[1]. Dit cijfer stijgt nog steeds. Ondanks de hoge kosten kunnen deze behandelingen, afgezien van het esthetische aspect, een groot aantal problemen voorkomen of genezen die op het eerste gezicht niet rechtstreeks verband houden met het gebit. Denk hierbij aan problemen met uitspraak, slikken, kauwen en dus met de spijsvertering. Een beugel dragen is voor veel jongeren dan ook een geschikte oplossing.

Maar wanneer ouders naar de eerste consultatie gaan, zakt de moed hen vaak in de schoenen door onder andere de lange wachttijden bij de orthodontisten en het prijskaartje van de behandelingen. De gemiddelde prijs van een beugel ligt tussen de € 500 en € 1.500 per half jaar en de behandelingen duren vaak erg lang, van 9 tot 24 maanden. Je kunt je dus voorstellen dat de eindfactuur hoog kan oplopen...

Deze tarieven zijn gebaseerd op de honoraria van de orthodontist, plus de kosten van de gewenste beugel. Dit alles wordt vermenigvuldigd met de duur van de behandeling, die in sommige gevallen zelfs nog langer kan zijn dan de hierboven vermelde termijnen.

En last but not least komt de sociale zekerheid slechts voor een klein deel tussen in de kosten van een beugel. Voor een lange behandeling van meer dan twee jaar bedraagt de maximale terugbetaling € 800, terwijl de rekening kan oplopen tot € 4.000. Om van deze terugbetaling door de wettelijke ziekteverzekering te kunnen genieten, moet de behandeling van je kind uiteraard aan bepaalde strikte voorwaarden voldoen.

 

Omgaan met de kosten van een beugel

Een van de voorwaarden is dat je kind jonger moet zijn dan 15 jaar wanneer de behandeling begint. Is je kind ouder, dan zal de sociale zekerheid niet meer tussenkomen in de kosten van orthodontie.

De enige manier om de kosten te beperken, is het afsluiten van een aanvullende tandverzekering. Afhankelijk van de gekozen formule kan deze een bepaald percentage van de resterende orthodontiekosten dekken.

Goed om te weten: de manier waarop tandverzekeringen werken is altijd hetzelfde, ongeacht je keuze. Ze hebben jaarlijkse terugbetalingsplafonds die de eerste jaren beperkt zijn, en specifieke maximumbedragen voor de terugbetaling van orthodontische prestaties. Daarnaast zijn terugbetalingen meestal onderworpen aan voorafgaandelijke goedkeuring van de behandeling door de adviserende arts. Zorg er dus voor dat dit in orde is voordat je het eerste bezoek aan de orthodontist inplant.

 

Onze DKV tandverzekeringen

Waarom kun je best een aanvullende tandverzekering afsluiten?

Heel simpel: omdat de Belgische sociale zekerheid slechts 51,7% van de tandheelkundige kosten terugbetaalt en het totale bedrag aan tandheelkundige zorg dat particulier moet worden gefinancierd, op 848 miljoen euro geschat wordt.[2]

Een enorm bedrag dat kan worden beperkt dankzij een goede aanvullende tandverzekering, die alles dekt wat buiten het strikte kader van een controle bij de tandarts valt. Bruggen, kronen, implantaten, prothesen, beugels, ... Al deze behandelingen zijn erg duur, maar worden betaalbaar dankzij DKV!

Weten wat de wettelijke ziekteverzekering en de verschillende soorten aanvullende verzekeringen dekken, is essentieel om onaangename verrassingen te voorkomen wanneer je de rekening ontvangt. Dit geldt nog meer voor tandzorg, die meestal erg duur is.

Vandaag weten drie op de tien Belgen niet wat een tandverzekering precies dekt[3]. Toch kan een tandverzekering heel nuttig zijn en je gemoedsrust bezorgen wanneer je kind een beugel moet dragen.

Bij DKV hebben we twee soorten tandverzekeringen die kosten gelinkt aan het plaatsen van een beugel bij kinderen van 9 tot 21 jaar gedeeltelijk terugbetalen.

Deze tandverzekering biedt een terugbetaling aan 70% van orthodontische kosten. Voor orthodontische behandelingen bedraagt het jaarlijks maximumplafond € 1.500 euro per verzekerde gedurende de volledige duur van het contract.

Deze tandverzekering biedt een terugbetaling aan 80% van orthodontische kosten. Voor orthodontische behandelingen bedraagt het jaarlijks maximumplafond € 2.000 euro per verzekerde gedurende de volledige duur van het contract.
 

Dit kan de eindfactuur voor een beugel dus aanzienlijk verlagen.

Ontdek onze verschillende tandverzekeringen, gaande van een dekking die de basistandzorg vergoedt tot meer uitgebreide dekkingen. Weet je niet goed welke tandverzekering je best kiest? Beantwoord enkele vragen en ontdek welke tandverzekering het best beantwoordt aan je behoeften.

 

Belangrijkste uitsluitingen: bestaande aandoeningen bij het afsluiten van het contract, esthetische behandelingen, orthodontische behandelingen onder de 9 jaar en na 21 jaar, parodontale behandelingen na 65 jaar, tandtransplantaties, chirurgische kaakorthopedie, medicatie, tandbehandelingen ten gevolge van specifiek gedrag van de verzekerde (zie IPID).

Beperkingen: slechts één behandelingsplan per verzekerde, voorafgaandelijke goedkeuring van de behandeling door de adviserende arts van en tegemoetkoming vanuit de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (“ziekenfonds”).

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.