Verzekering gewaarborgd inkomen

Of je nu een bediende, een arbeider of een zelfstandige bent, je inkomen is de basis van een harmonieus leven. Wanneer je arbeidsongeschikt wordt door ziekte of ongeval verzekert DKV jouw salarisniveau dankzij de verzekering gewaarborgd inkomen.

Het gamma Verzekering gewaarborgd inkomen

DKV Plan GI Continuity + Exo
 • Verzekering van de vermindering van je loon
 • Verzekering van het verlies van je loon
 • Automatische omvorming naar onze zorgverzekering vanaf 65 jaar

 

Wat onze verzekeringen niet dekken

 • Voorafbestaande aandoeningen/symptomen/ zorgbehoevendheid- en/of invaliditeitspercentages
 • Niet medisch geobjectiveerde aandoeningen/ zorgbehoevendheid
 • Gebruik van drugs
 • Professionele sportbeoefening

Wat onze verzekeringen niet dekken

 • Voorafbestaande aandoeningen/symptomen/ zorgbehoevendheid- en/of invaliditeitspercentages
 • Niet medisch geobjectiveerde aandoeningen/ zorgbehoevendheid
 • Gebruik van drugs
 • Professionele sportbeoefening
 • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Dit is niet aangepast aan uw specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
 • Voor meer informatie, uw rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire en/of Bijzondere verzekeringsvoorwaarden vóór het afsluiten ervan, bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
 • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, vennootschap naar Belgisch recht (nr 0739), fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies (tak 2 ‘ziekte’ en/of 18 ‘hulpverlening’), onderworpen aan het Belgisch recht. Offerte via uw verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang individueel contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
 • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van dit product: Dienst Quality control via www.dkv.be/contact (DKV Belgium, Loksumstraat 25, 1000 Brussel) of tot de Ombudsman van de Verzekeringen via info@ombudsman.as (de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel).