kinesist

Blog

Kinesitherapie terugbetaald met DKV

 

Spierproblemen, chronische pijn, ademhalingsmoeilijkheden, postnatale revalidatie, ... 

Op gelijk welke leeftijd kunnen we een kinesist nodig hebben om ons te verlossen van alledaagse pijntjes of om mogelijke toekomstige gezondheidscomplicaties te voorkomen. Een kinesist verhelpt of verzacht lichamelijke pijn en problemen bij het bewegen. Er zijn verschillende specialisaties binnen de kinesitherapie: geriatrische, postnatale of postoperatieve kinesitherapie, ademhalingskinesitherapie, sportkine, ...  

In dit artikel ontdek je wat kinesitherapie precies is en wanneer je een kinesist moet raadplegen.  

Filmbestand

Wat is kinesitherapie?

Een kinesist verhelpt of verzacht lichamelijke pijn en problemen bij het bewegen. Met een voorschrift van je huisarts kan je bij een kinesist terecht, die dan een diagnose zal stellen. Het doel van kinesitherapie is enerzijds het behandelen van een bestaande aandoening, maar anderzijds ook voorkomen dat motorische stoornissen ontstaan en een langdurig herstel garanderen, in overeenstemming met de behoeften van de patiënt[1].

Tegenwoordig zijn er verschillende specialisaties binnen de kinesitherapie: geriatrische, postnatale of postoperatieve kinesitherapie, ademhalingskinesitherapie, sportkine, ... We kunnen dus op zowat elk moment in ons leven een kinesist nodig hebben om ons te helpen.  

 

Wanneer moet je naar de kinesist?

Of het nu om een peesontsteking gaat of over een volledige revalidatie na een ongeval, bevalling of operatie: een kinesist kan bepalen hoeveel sessies je nodig hebt. Raadpleeg wel eerst je huisarts voor je een afspraak maakt bij de kine. In tegenstelling tot andere behandelingsmethoden wordt kinesitherapie geassocieerd met de klassieke geneeskunde en kun je dus enkel op voorschrift bij een kinesist terecht.

Daarnaast kan je huisarts je ook adviseren over de voor jou gepaste behandelwijze: kinesitherapie of toch eerder osteopathie? Bij rugpijn bijvoorbeeld kunnen beide benaderingen worden overwogen en soms zijn ze zelfs complementair. Terwijl de osteopaat de pijn zal behandelen met zachte manipulaties, zal de kinesist zich richten op een specifiek motorisch probleem en werken aan de revalidatie van de patiënt met behulp van oefeningen of speciale toestellen. Dit is een van de redenen waarom bij de kine meerdere sessies nodig zijn, terwijl bij een osteopaat één sessie meestal voldoende is.
 

Hoe zit het met de terugbetaling?

Afhankelijk van hun specialisatie rekenen kinesisten tussen € 20 en € 40 aan voor een sessie[2]. Hun prijzen worden bepaald aan de hand van de RIZIV-overeenkomst, net als hun statuut (geconventioneerd of niet), de ernst van de aandoening van de patiënt en waar ze hun praktijk hebben (ziekenhuis, thuis, …).  

De terugbetaling hangt af van verschillende factoren, te beginnen met de ernst van de aandoening. In België heb je standaard recht op achttien sessies per aandoening en per jaar, gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds. Voor bepaalde zwaardere aandoeningen kan dit aantal echter oplopen tot zestig sessies per jaar, waarbij ongeveer de helft van de factuur wordt terugbetaald. Maar zelfs als je maar de standaard achttien sessies nodig hebt - waarbij de helft wordt terugbetaald - kan dit nog snel duur uitvallen. Een aanvullende verzekering afsluiten is dus een goed idee.  
 

Kinesitherapie: goedkoper met DKV

Er bestaan verschillende verzekeringsformules zodat je je kunt laten behandelen zonder dat je je zorgen moet maken.

In geval van een hospitalisatie

Je hospitalisatieverzekering kan tussenkomen in kinesitherapie, op voorwaarde dat die terugbetaald wordt door het ziekenfonds, verband houdt met de redenen van je ziekenhuisopname en verstrekt wordt tijdens de pre- of posthospitalisatieperiode zoals bepaald in je contract[3].

Zonder hospitalisatie

Voor sessies bij de kine die niet gelinkt zijn aan een ziekenhuisopname, kun je een beroep doen op een van onze verzekeringen ambulante zorgen DKV Daily. Zo geniet je van een bijkomende tussenkomst voor je dagelijkse medische kosten (medische raadplegingen, geneesmiddelen, …) en ben je 365 dagen lang beschermd! Analyseer je gezondheidsbehoeften online in slechts enkele minuten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.

 

DKV. De beste zorgen. Levenslang.  

Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je geruststellen, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Zorg dragen voor jezelf, dat is je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk beschermen. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

 

Voor aanvullende informatie over de belangrijkste kenmerken en uitsluitingen van DKV-producten, uw rechten en plichten, kunt u de Algemene Voorwaarden, de Tariefvoorwaarden en de Productinformatiedocumenten (IPID) raadplegen voordat u de polis afsluit. Deze documenten zijn verkrijgbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis bij DKV België.

DKV Belgium S.A. | Rue de Loxum 25 | 1000 Bruxelles | www.dkv.be | Tél. : +32(0)2 287 64 11 | R.P.M. 0414858607, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht, erkend onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te 1000 Bruxelles, Bld de Berlaimont 14, fabrikant van DKV-producten: tandverzorging, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten vallen onder de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'bijstand'). Beschikbaar via uw verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract, dat niet kan worden opgezegd door de verzekeraar, behalve in de bij wet bepaalde gevallen. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de afdeling Kwaliteitscontrole van DKV Belgium N.V. per post op het volgende adres: Loxumstraat 25, 1000 Brussel, per e-mail op Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier op onze website www.dkv.be/fr/contact/une-plainte en in tweede instantie met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Meeûsplein 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op +32 (0) 2 547 58 71. Dit document is een commerciële drager in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 tot oplegging van bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten aan retailklanten.