logopedie

Blog

Hoe zit het met de terugbetaling van logopedie?

 

Paramedische zorg zoals logopedie kan zwaar wegen op je budget. Maar geen paniek: er bestaan manieren om de kosten te drukken!

Wanneer moet je naar een logopedist en waarom? Hoeveel kost een sessie? Wanneer moet je een afspraak maken met een logopedist voor jezelf of voor je kind? Ontdek het in dit artikel!

Logopedie valt over het algemeen onder "ambulante zorgen", d.w.z. een behandeling waarvoor geen ziekenhuisopname nodig is, maar die wel een aanzienlijke impact kan hebben op je budget. Onder ambulante zorgen vallen bijvoorbeeld ook kinesitherapie of dermatologie.

Filmbestand

4 vragen over logopedie

 1. Wat doet een logopedist?

Logopedisten behandelen voornamelijk spraak-, stem- en taalstoornissen. Stotteren, lispelen, heesheid of stemverlies, motorische spraakstoornissen (dysartrie) en dyslexie zijn slechts enkele van de stoornissen waarvoor je bij een logopedist terechtkan. Deze problemen kunnen behandeld worden, dus als je wilt voorkomen dat ze verergeren en echt hinderend worden, kun je het beste al in een vroeg stadium een specialist raadplegen[1].

 1. Hoe ontdek je een taalstoornis?

De aandoeningen die onder logopedie vallen zijn ontelbaar en kunnen op elke leeftijd voorkomen. Maar het is niet altijd makkelijk om ze bij jezelf of je kind te ontdekken. Als ouder kun je je afvragen of je kind een stoornis aan het ontwikkelen is of dat hij of zij op een normale manier taal leert. Maak je niet te snel zorgen en vraag advies aan een specialist.  

 1. Wanneer moet je naar een logopedist?

Hoe vroeger taalstoornissen worden behandeld, hoe kleiner de kans dat ze problematisch worden. Idealiter zoek je daarom hulp als je een terugkerend spraak- of taalprobleem opmerkt, bij jezelf of je kind (als het buiten het normale ontwikkelingskader van het kind lijkt te vallen).

 1. Wie schrijft een consultatie bij een logopedist voor?

Voor een afspraak met een logopedist is in eerste instantie een voorschrift nodig van een gespecialiseerde arts (NKO-arts, kinderarts, neuropsychiater, enz.) of van een huisarts, afhankelijk van de vermoede stoornis[2]. De aanleiding is meestal de mening van een leerkracht, een orthodontist of de ouders (als het gaat om een taalstoornis bij het kind).

Logopedisten werken nauw samen met de familie van hun patiënten, leerkrachten, gezondheidswerkers, kinderartsen, NKO-artsen, orthodontisten, psychologen, enz. Hun doel is om hun patiënten te helpen re-integreren op school, op het werk en in de maatschappij.
 

Logopedie doorheen het leven

Hoewel we logopedie over het algemeen associëren met de vroege kindertijd, kan het in elke fase van het leven nodig zijn. We gaan even dieper in op de problemen per leeftijdsgroep.

Bij kinderen

Voor jonge kinderen is een logopedist nuttig bij:

 • Vertraagde taalontwikkeling (vervorming van woorden, gebrekkige woordenschat op 5-jarige leeftijd, enz.)
 • Moeite met spraak of articulatie (zoals lispelen)
 • Stoornissen in de vloeiendheid van het spreken (stotteren)
 • Taalontwikkelingsstoornissen (dysfasie, afasie)
 • Schriftelijke taalstoornissen (dyslexie, dysorthografie)
 • Gehoorstoornissen (taalrevalidatie voor dove mensen, leren liplezen)
 • Enz.

Wat veroorzaakt deze aandoeningen bij kinderen?

Taalstoornissen bij kinderen kunnen meerdere oorzaken hebben en zijn vaak moeilijk vast te stellen. Ze kunnen erfelijk zijn of te wijten aan de omgeving. Een gebrek aan taalstimulatie door de omgeving of een gebrek aan gelegenheid voor het kind om met anderen te communiceren kunnen factoren zijn[3]. Deze stoornissen kunnen ook het gevolg zijn van een neurologisch probleem, een gehoorstoornis, een ontwikkelingsachterstand of een acute stressstoornis. Een specialist kan hierbij raad geven.  
 

Jongeren

Voor tieners kan een logopedist nuttig zijn om met volgende problemen om te gaan:

Geschreven taal:

 • Dyslexie (leesstoornis)
 • Dysorthografie (problemen met spelling en schrijfvaardigheid)
 • Dysgrafie (schrijfstoornis)
 • Enz.

Mondelinge taal:

 • Stotteren
 • Articulatieproblemen
 • Gehoorproblemen (taalrevalidatie voor dove mensen, leren liplezen)
 • Enz.

Wat veroorzaakt deze problemen bij tieners?

Net als bij kinderen zijn de oorzaken van taalproblemen bij jongeren soms moeilijk te achterhalen. Shock, trauma, gehoorverlies, neurologische ziekte of emotionele verwaarlozing kunnen de oorzaak zijn[4]. Het is ook mogelijk dat een probleem dat in de kindertijd aanwezig was, onopgemerkt is gebleven en naar boven komt in de puberteit, wanneer er complexere taken moeten uitgevoerd worden. In dit geval is de adolescent niet langer in staat om taalzwakheden die tijdens de kindertijd verborgen bleven, zelf te compenseren en komt hij of zij geleidelijk in de problemen[5].
 

Bij volwassenen

Voor volwassenen is een logopedist nuttig in volgende gevallen:

 • Stoornissen van de stembanden (afonie, dysfonie)
 • Moeite met slikken (dysfagie)
 • Stotteren
 • Geheugen- en aandachtsstoornissen
 • Gezichtsverlamming
 • Enz.

Wat veroorzaakt deze aandoeningen bij volwassenen?

Bij volwassenen en ouderen wordt logopedie gebruikt ten gevolge van verschillende ziektes of neurologische aandoeningen, zoals hersenaandoeningen, cognitieve stoornissen na een beroerte, dementie, de ziekte van Alzheimer of andere neurodegeneratieve ziektes. De rol van de logopedist is om gerichte taal- en communicatierevalidatie te bieden en de patiënt zo te helpen re-integreren in het sociale en beroepsleven.
 

Hoeveel kost een bezoek aan een logopedist?

De kostprijs van een consultatie hangt af van het feit of de logopedist wel of niet geconventioneerd is. Een geconventioneerde logopedist zal het vastgelegde tarief aanrekenen, terwijl een niet-geconventioneerde logopedist een supplement kan aanrekenen dat niet terugbetaald wordt door het ziekenfonds[6].

Het vastgelegde tarief komt neer op ongeveer € 30 voor een sessie van 30 minuten (in een praktijk of op school). Een eerste beoordeling met een schriftelijk rapport (30 minuten) kost ongeveer € 35  [7]. De tarieven kunnen geraadpleegd worden op de website van het RIZIV.

In bepaalde situaties komt de wettelijke ziekteverzekering tussen in logopedie, mits voorafgaande toestemming van de arts. Het bedrag van de terugbetaling hangt af van het type behandeling. Sommige ziekenfondsen betalen deze sessies gedeeltelijk terug, maar hun tussenkomst is over het algemeen heel klein in verhouding met de kostprijs van de consultatie. Het is dan ook een goed idee om een aanvullende verzekering af te sluiten zodat je een optimale medische dekking hebt.
 

De DKV-verzekeringen maken het je makkelijker

Taal is alomtegenwoordig in het leven. En in bepaalde omstandigheden is het raadplegen van een logopedist onontbeerlijk om een waardig leven te kunnen blijven leiden. Om ervoor te zorgen dat deze zorgen niet te zwaar op je budget drukken, beschermt DKV je met een oplossing die zorgt voor jouw gezondheid en die van je gezin.

Kies voor een verzekering ambulante zorgen voor je dagelijkse medische kosten. Ontdek onze verzekeringen ambulante zorgen DKV Daily: zo ben je 365 dagen lang beschermd!  Analyseer je gezondheidsbehoeften online in slechts enkele minuten. Voor nog meer informatie kun je contact opnemen met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.
 

DKV. De beste zorgen. Levenslang.  

Logopedie is geen optie, maar een noodzaak. En ervoor betalen kan een zware last zijn. Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je geruststellen, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Zorg dragen voor jezelf, dat is je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk beschermen. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

 

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van de DKV-producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

 

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten: tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.