maman fait des etirements yoga avec enfant

Blog

Beperk je dagelijkse medische kosten met een verzekering ambulante zorgen

Ons hele leven gezond zijn: we willen het allemaal, maar er kan wel een prijskaartje aan hangen. Met een verzekering ambulante zorgen bescherm je jezelf tegen de vele dagelijkse medische kosten.

Of het nu om je eigen toekomst gaat of om die van je gezin: met een goede dagelijkse medische opvolging vergroot je je kansen. Sessies bij de psycholoog, oogchirurgie, voedingsadvies, alternatieve geneeskunde, ... De kosten voor deze ambulante behandelingen, die plaatsvinden buiten het ziekenhuis, kunnen hoog oplopen. In dit artikel ontdek je waarom een aanvullende verzekering ambulante zorgen voor gemoedsrust zorgt, voor jou en je gezin.

De verzekering ambulante zorgen: voor de terugbetaling van je dagelijkse medische kosten

De gemiddelde leeftijd waarop we beginnen we met werken is 25 jaar. Op die leeftijd heb je een druk beroepsleven, maar ook een goed gevuld privéleven (afspreken met vrienden, hobby’s, ...). Daarnaast heb je nieuwe verplichtingen als actieve burger, maar ook een huishouden en soms al kinderen.

Met zo’n druk leven gebeurt het wel eens dat je gezondheid er bij inschiet. Het is nochtans heel belangrijk om de gezonde gewoontes die je van thuis uit hebt meegekregen, vol te houden. En ze op jouw beurt bij te brengen aan je kinderen.

Hier kan een goede verzekering ambulante zorgen, die uitgebreider is dan de wettelijke ziekteverzekering, het verschil maken. Je kunt immers je medische dekking uitbreiden en al in de preventieve fase geld besparen. Denk maar aan:

  • je screening op chronische ziekten en kanker;
  • de opvolging van je zwangerschap;
  • de dekking van de medische zorgen van je kinderen;
  • je mentale gezondheid als je in behandeling bent bij een psycholoog.

Goed om weten: de gemiddelde gezondheidsuitgaven in België

  • 25,9% van de Belgische gezinnen zegt moeite te hebben om al hun gezondheidskosten te betalen[1].
  • Een Waals gezin zou naar schatting 3% van het gezinsbudget besteden aan gezondheidszorg[2].
  • Een Belgisch gezin besteedt gemiddeld € 1.100 per jaar aan gezondheidszorg (dat is bijna het dubbele van het Europese gemiddelde)[3].
  • 1 op 5 Belgen verklaart dat ze een sessie bij een psycholoog niet kunnen betalen[4].

 

Dagelijkse medische kosten van 0 tot 99 jaar

Ogen

Met het ouder worden krijgen we onvermijdelijk problemen met ons gezichtsvermogen. Een van de meest gekende is leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Maar ook kinderen kunnen al van jongs af aan met gezichtsproblemen te maken krijgen. Dat komt onder andere door blootstelling aan beeldschermen op jonge leeftijd. Bijziendheid is dan ook een van de belangrijkste gezondheidsproblemen aan het worden.

Of je nu kiest voor een bril of voor contactlenzen, oogzorg kan behoorlijk duur uitvallen. Bovendien moet je regelmatig een bezoek brengen aan je opticien om de correctie te laten aanpassen. Of het nu voor jezelf is of voor je kinderen: wacht niet te lang en reageer snel als er zich problemen voordoen. Zo vermijd je invasieve chirurgie en hoge gezondheidskosten.

Ontdek meer over de voordelen van een verzekering ambulante zorgen. Lees ons artikel over de meest voorkomende oogzorgen.  

Voeding

Ook een bezoek aan de diëtist kan tot de dagelijkse medische kosten behoren. Voeding speelt immers een belangrijke rol bij het behouden van je gezondheid. Voedselallergie en -intolerantie, overgewicht, ... Op elk moment in je leven kan het nodig zijn om naar een diëtist te gaan. Een verzekering ambulante zorgen kan dus voor iedereen nuttig zijn.

Ook binnen het gezin kan er voedingsadvies op maat nodig zijn. Zwangere vrouwen, bijvoorbeeld, hebben specifieke voedingsadviezen nodig. Kinderen kunnen het dan weer moeilijk hebben om hun evenwicht te vinden op vlak van voeding of eetstoornissen ontwikkelen zoals anorexia of boulimie.

Wist je dat je kosten voor voedingsadvies gedeeltelijk terugbetaald kunnen worden? Lees meer over de terugbetaling van een diëtist en bekijk de verschillende formules van onze verzekeringen ambulante zorgen om te weten welke verzekering deze kosten dekt en wat het jaarlijks plafond precies is.

Mentaal welzijn

Je goed in je vel voelen is essentieel om fit en gezond te blijven. Nochtans kampen veel Belgen met psychische problemen zoals een burn-out of (postnatale) depressie. Ga niet te licht over je angst(en) en zoek tijdig professionele hulp.

Zelfs kinderen kunnen met psychische problemen kampen. Dit fenomeen is sinds de coronapandemie enorm gestegen. Vandaag lijdt 19% van de Europese jongens tussen 15 en 19 jaar aan psychische stoornissen [5]. Bij ADD en ADHD (Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder) is een regelmatige follow-up nodig en een verzekering ambulante zorgen is dus geen overbodige luxe.

Preventie

Zorg dragen voor jezelf en voor je gezondheid? Dat begint met preventie. Daarom zijn bepaalde vaccinaties verplicht van bij de geboorte (bv. polio, kinkhoest). Maar preventie is meer dan dat. Het gaat ook om lichaamsbeweging, eetgewoonten, …

Later wordt er vaak voor een aanvullende gezondheidsverzekering gekozen door de angst voor kanker. Regelmatige controles en vroegtijdige opsporing zijn de beste manier om eventuele complicaties te voorkomen. De angst voor hoge medische kosten mag je gemoedsrust echter nooit in de weg staan. Wees dus voorbereid en kom niet voor onaangename verrassingen te staan.

Voorkomen is beter dan genezen. Ontdek hier hoe je je beter kunt wapenen tegen de kosten van preventieve gezondheidszorg.

(Para)medische consultaties bij een specialist

Dagelijks voor je gezondheid zorgen, dat is ook: op consultatie gaan bij een specialist, zoals een dermatoloog of cardioloog, en medische onderzoeken zoals medische beeldvorming of klinische biologie laten doen.

Daarnaast zijn er ook paramedische prestaties zoals sessies bij de kinesist, bezoeken aan de podoloog of logopedist, of opvolging van een zwangerschap bij de vroedvrouw. Al deze kosten drukken op het gezondheidsbudget en kunnen gedekt worden door een aanvullende gezondheidsverzekering.

Alternatieve geneeskunde

Steeds meer Belgen kiezen voor alternatieve geneeskunde als behandelingsmethode. Let wel: er zijn in België slechts vier alternatieve geneeswijzen (chiropraxie, homeopathie, osteopathie en acupunctuur) “erkend”[6].

Ondanks deze erkenning komen alleen homeopathische raadplegingen in aanmerking voor terugbetaling door de wettelijke ziekteverzekering. Een aanvullende gezondheidsverzekering is dus absoluut een aanrader als je een tussenkomst wenst voor een van de andere alternatieve geneeswijzen.

 

Wacht niet langer en sluit een verzekering ambulante zorgen af

Kies voor een verzekering ambulante zorgen voor je dagelijkse medische kosten. Ontdek onze verzekeringen ambulante zorgen DKV Daily: zo ben je 365 dagen lang beschermd!  Analyseer je gezondheidsbehoeften online in slechts enkele minuten. Voor nog meer informatie kun je contact opnemen met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.

DKV, partner van jouw gezondheid

Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je gemoedsrust geven, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Dat is de betekenis die wij aan preventie geven: voor jezelf zorgen betekent je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk behouden. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

 

 [1] https://www.lejournaldumedecin.com/actualite/en-2017-les-belges-ont-depense-au-total-43-8-milliards-pour-leurs-soins-de-sante/article-normal-35423.html?cookie_check=1656339817 

[2] https://sante.wallonie.be/sites/default/files/D%C3%A9penses%20moyennes%20pour%20la%20sant%C3%A9%20par%20m%C3%A9nage%20par%20an.pdf 

[3] https://doktersvandewereld.be/system/files/publications/downloads/Medecins%20du%20Monde%20JDD%20135%20NL_08-emmy.pdf 

[4] https://doktersvandewereld.be/nieuws-publicaties/1-belg-op-5-heeft-financiele-zorgen-over-zorg-vooral-belgen-in-armoede-de-dupe

[5] https://www.unicef.be/nl/news/geestelijke-gezondheidssituatie-kinderen-europa-gaat-achteruit

[6] https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999042968&table_name=wet