Zoeken

Lifecycle
Ziekenhuisopnames in België zijn al stresserend, maar in het buitenland nog veel meer. De communicatie verloopt moeilijker, de zorgen worden niet verstrekt zoals je dat gewoon bent, de benodigde geneesmiddelen of hulpmiddelen zijn niet altijd aanwezig, …  …
Lifecycle
Een collectieve hospitalisatieverzekering is daarvoor het ideale extralegale voordeel. Het bespaart je werknemers de kost van een eigen verzekering en je kunt de familieleden van je werknemers er makkelijk mee in opnemen. Een extra voordeel. Je kunt er …
Lifecycle
De kosten van een ziekenhuisopname kun je perfect verzekeren via onze hospitalisatieverzekeringen . Maar wat met je maandelijks inkomen? Je valt immers terug op de wettelijke tussenkomst en die is doorgaans te laag om je normale leven verder te zetten. …
Lifecycle
Een belangrijke vraag die je je moet stellen is of je kind onder de Belgische sociale zekerheid blijft. Het antwoord is ‘ja’ voor studenten die maximaal 6 maanden binnen de Europese Unie en maximaal 3 maanden buiten de Europese Unie verblijven. Indien je …
Lifecycle
Spijtig genoeg kan een klein gezondheidsprobleem al snel de dagelijkse routine verstoren en ervoor zorgen dat ze hulp nodig hebben bij alledaagse taken zoals zich aankleden, koken of boodschappen doen. Een beetje hulp is dan geen overbodige luxe. Bij DKV …
Lifecycle
Gelukkig beschikken we in België over een uitstekende geneeskunde. De keerzijde is wel dat je eigen bijdrage elk jaar een beetje meer stijgt. In vergelijking met onze buurlanden betalen wij een groter deel van de volledige medische rekening uit eigen zak. …
Lifecycle
Het gaat hier om raadplegingen of geneesmiddelen die losstaan van een hospitalisatie en door de meeste hospitalisatieverzekeringen ook niet gedekt worden, want ze vallen buiten de pre- of post-hospitalisatieperiode. Gelukkig heb je verschillende opties om …
Lifecycle
Meer dan de helft van de tandartsen is niet-geconventioneerd, wat betekent dat ze meer mogen vragen dan de officieel erkende behandelingstarieven. De wettelijke tussenkomst van de mutualiteiten beperkt zich tot de geconventioneerde tarieven. Het verschil …
Lifecycle
Die kan goed inschatten welke gezondheidszorgverzekeringen je gezin nodig heeft en je een oplossing op maat voorstellen. Het genuanceerde antwoord is: overweeg je opties in functie van de specifieke omstandigheden van je gezin. Neem daarbij de volgende …
Lifecycle
Als jullie nog geen hospitalisatieverzekering hebben, dan is dit een goed moment. Een bevalling gaat meestal samen met een ziekenhuisopname. En daarvan wordt slechts een deel van de kosten door de wettelijke ziekteverzekering terugbetaald. Waarschijnlijk …