homme joue avec enfant sur la plage
Welkom kids!

Geef je kids toegang tot de beste medische zorgen

Het korte antwoord is: informeer jezelf. Bezoek onze website of plan een gesprek in met je verzekeringstussenpersoon.

Die kan goed inschatten welke gezondheidszorgverzekeringen je gezin nodig heeft en je een oplossing op maat voorstellen.

Het genuanceerde antwoord is: overweeg je opties in functie van de specifieke omstandigheden van je gezin. Neem daarbij de volgende drie elementen in overweging:

  • Hospitalisatieverzekering

    Een hospitalisatieverzekering is - eigenlijk - een basisgegeven. Ziekenhuisopnames, zeker bij kinderen, komen vaak onverwacht. Een fietsongeval, een beenbreuk met nabehandeling bij de kinesist of een hartritmestoornis bij het sporten. Anticipeer en sluit je kinderen zo snel mogelijk aan bij je hospitalisatieverzekering. Indien jij of je partner niet over een collectieve verzekering beschikken, kun je kiezen voor onze particuliere hospitalisatieverzekeringen. Die vormen een evenwaardig alternatief.

  • Verzekering ambulante kosten

    Je kinderen aansluiten bij een verzekering ambulante kosten heeft zo zijn voordelen.  Financieel belastende therapieën zoals astmabehandelingen of allergieën waarbij geen ziekenhuisopname nodig is, worden niet terugbetaald door je hospitalisatieverzekering. En wat met de oplopende kosten van huis- of kinderartsen wanneer dochter- of zoonlief een oorontsteking oploopt of waterpokken krijgt? Niet elke hospitalisatieverzekering vergoedt deze kosten omdat er geen ziekenhuisopname bij komt kijken. Een verzekering ambulante kosten vergoedt dit wel

  • Verzekering tandzorg

    De overheid heeft de terugbetaling van tandzorg voor kinderen de laatste jaren gevoelig uitgebreid. Toch worden de zwaarste kosten niet of nauwelijks terugbetaald.  Veel kinderen zullen als tiener nood hebben aan orthodontie. Een behandeling loopt al snel in de duizenden euro’s, waarvan maar een deel door de mutualiteiten wordt terugbetaald. Aangezien sommige waarborgen van de tandzorgverzekering DKV Smile een wachttijd hebben, is het verstandig om tijdig op deze verzekering in te schrijven. 

Niet vergeten

Niet vergeten dus om je pasgeborene dadelijk aan te sluiten, zowel bij een collectieve verzekering als bij een particuliere polis. Op die manier worden alle kosten die gelinkt zijn aan de baby, bv. neonatale zorg, gedekt door DKV. Je aanvraag moet wel binnen de 60 dagen na de geboorte gebeuren om te voorkomen dat een medische vragenlijst moet worden ingevuld.

Zie ook