homme joue avec enfant sur la plage
Welkom kids!

Hoe pak je tandzorg bij kinderen het best aan?

Tandzorg is inderdaad niet goedkoop, zelfs al heeft de overheid de terugbetaling voor kinderen gevoelig verhoogd.

Meer dan de helft van de tandartsen is niet-geconventioneerd, wat betekent dat ze meer mogen vragen dan de officieel erkende behandelingstarieven. De wettelijke tussenkomst van de mutualiteiten beperkt zich tot de geconventioneerde tarieven. Het verschil kan groot zijn.

 

De kosten voor orthodontie kunnen een serieuze hap uit je budget nemen. Onder orthodontie verstaan we het plaatsen van beugels, blokjes en andere behandelingen die nodig zijn om de positie van de tanden te optimaliseren. Bovendien worden deze dure behandelingen maar beperkt terugbetaald door de mutualiteit. Een bijkomende tandzorgverzekering kun dan heel nuttig zijn.

Zie ook