De sterke stijging van de ziekenhuiskosten leidt tot onvermijdelijke tariefaanpassing van de premies

Rekening houdend met de recente evolutie in de ziekenhuiskosten heeft de Nationale Bank van België, de regulator van de verzekeringsmaatschappijen, aan DKV, de marktleider in België inzake aanvullende ziekteverzekeringen, een tariefaanpassing van sommige premies gevraagd bovenop de medische index.

Het is algemeen bekend dat de gezondheidszorg worstelt met een financieringsprobleem. Enerzijds stijgen de zorgkosten voortdurend en anderzijds is de groei van de overheidsuitgaven in de gezondheidszorg geplafonneerd. Deze situatie raakt voornamelijk de Belgische ziekenhuizen: hun lopende inkomsten blijven dalen terwijl hun schuldgraad is gestegen1. Binnen deze context van financieel onevenwicht reageren de ziekenhuizen met een verhoging van de kosten voor ziekenhuiszorg. Deze is ten laste van de patiënten. De private verzekeraars spannen zich zo sterk mogelijk in om deze kostenstijgingen op zich te nemen.

Op 25 juli 2017 heeft de Nationale Bank van België (NBB) DKV ingelicht dat de verzekeraar moet overgaan tot het in evenwicht brengen van de tarieven voor de premies van bepaalde hospitalisatieverzekeringen, bovenop de wettelijk voorziene index.

Het nauwgezetter volgen van de kostenevolutie voor de gezondheidszorg kan aanleiding geven tot bruuske schommelingen in de te betalen verzekeringspremies. Om dit te vermijden en om de tariefaanpassingen te spreiden in de tijd, is de NBB van mening dat het verantwoord is om in twee bewegingen te werken:

  • Bij de eerstvolgende hoofdvervaldag zullen de jaarlijkse premies voor sommige hospitalisatieverzekeringen die voormalig gecommercialiseerd werden, worden opgetrokken van 5,5%2 tot 9%3. Dit komt neer op een gemiddelde stijging met 13,80 € voor een kind (tot 19 jaar) en met 44,30 € voor een volwassene (vanaf 20 jaar).
  • In de daaropvolgende jaren zullen de premies van sommige hospitalisatieverzekeringsproducten die voormalig gecommercialiseerd werden 4, evenals van bepaalde verzekeringen voor ambulante kosten5, jaarlijks worden verhoogd met 1 tot 1,6%. Deze regeling gaat in vanaf de jaarlijkse vervaldag na 1 september 2018.

Deze maatregelen laten DKV toe om haar – in België unieke – capaciteit te bewaren om de aanzienlijke medische kosten ten laste van patiënten zo omvattend en onbeperkt mogelijk te vergoeden.

De bij deze maatregelen betrokken klanten worden individueel gecontacteerd. DKV blijft hun bevoorrechte partner om hen een optimale verzekeringsdekking te waarborgen die aangepast is aan hun noden en in overeenstemming met hun keuze. Het gemak van het derdebetalersysteem waarvan de DKV-klanten genieten, is uniek. Bovendien kan de meerderheid van de verzekerden de premieverhoging vermijden door het optrekken van de jaarlijkse vrijstelling met een vast jaarlijks bedrag. Zo behouden ze alle huidige garanties en hun kosten worden vergoed onder exact dezelfde
voorwaarden als vandaag, ongeacht het aantal ziekenhuisopnames. Nog steeds onbeperkt.

 

Perscontact:
Ariane Goossens
Whyte Corporate Affairs
ag@whyte.be
02/738 06 20

 

1 Belfius, Maha Studie 2016 - sectoranalyse van de ziekenhuizen
2 IS2000
3 IS, IS+ en IS+Ernstige Ziekten
4 IS2000, IS, IS+ en IS+Ernstige Ziekten
5 A2 en A2+